kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 16. týždni 2019

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 16. týždni 2019

V 16. týždni (15.4.2019 - 21.4.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene.

ulica plánovaný výkon
 Parko pod Pamätníko SNP

 jarné vyhrabávanie trávnika

ošetrenie kvetinových záhonov

 Zelená  ošetrenie alejových stromov
 Starohorská - kosodrevina  vystrihávanie náletovej zelene
 Internátna  zmladzovací rez smutných vŕb

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

 

11.04.2019 14:24