kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 15. týždni 2019

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 15. týždni 2019

V 15. týždni (8.4.2019 - 14.4.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene.

ulica plánovaný výkon
 Mestský park  jarné vyhrabávanie trávnika
 Senická cesta  ošetrenie stromov a krov
 ul. 29. augusta  zmladzovací rez smutných vŕb
 E.M.Šoltésovej  presvetľovací rez stromov
 Radvanská  ošetrenie zelene MŠ
 Šalgotarjanská  ošetrenie zelene MŠ
 Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke  vyčistenie priestoru po orezoch
vrámci celého mesta Banská Bystrica ošetrenie záhonov po zimnom období

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

05.04.2019 10:49