Harmonogram kosenia v 41. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Bakossova  kosenie trávnikov
 Severná  kosenie trávnikov
 Mestský park  kosenie trávnikov
 prof. Sáru  hrabanie pokosenej trávy
 A. Matušku  hrabanie pokosenej trávy
 Pod Jesenským vŕškom   hrabanie pokosenej trávy 
 Tulská  hrabanie pokosenej trávy
 Moskovská  hrabanie pokosenej trávy
 Oremburská  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !