Harmonogram kosenia v 40. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 prof. Sáru  kosenie trávnikov
 A. Matušku  kosenie trávnikov
 Pod Jesenským vŕškom   kosenie trávnikov
 Viestova  hrabanie pokosenej trávy
 Belušova  hrabanie pokosenej trávy
 B. S. Timravy  hrabanie pokosenej trávy
 Na Uhlisku  hrabanie pokosenej trávy
 ul. 9. mája  hrabanie pokosenej trávy
 Hronské predmestie  hrabanie pokosenej trávy
 Švermova  hrabanie pokosenej trávy
 Jilemnického II    hrabanie pokosenej trávy  
 Wolkerova  hrabanie pokosenej trávy
 Tulská  kosenie trávnikov
 Moskovská  kosenie trávnikov
 Oremburská  kosenie trávnikov
 Mateja Bela  kosenie trávnikov
 Hlboká  kosenie trávnikov
 Haškova  kosenie trávnikov
 Na Tále  kosenie trávnikov
 Na Zábave  kosenie trávnikov
 Veterná  kosenie trávnikov
 Garbanka  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !