kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia v 39. týždni

Harmonogram kosenia v 39. týždni

V 39. týždni (24.9. - 30.9.2018) plánujeme kosbu ulíc Cesta k Nemocnici, Nová, Radvanská a Tatranská pravá strana.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. 

21.09.2018 14:29