Harmonogram kosenia v 38. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Tr. SNP II.  kosenie trávnikov
 M. Rázusa  kosenie trávnikov
 T. Vansovej   kosenie trávnikov
 Javorová  kosenie trávnikov
 Gaštanová  kosenie trávnikov
 Limbová  kosenie trávnikov
 Lipová  kosenie trávnikov
 Povstalecká   kosenie trávnikov
 Mládežnícka  hrabanie pokosenej trávy
 Družby  hrabanie pokosenej trávy
 Okružná  kosenie trávnikov
 Internátna  dokosenie a hrabanie trávnikov
 Kremnička  kosenie trávnikov
 Jilemnického I.   kosenie trávnikov
 Sadová  kosenie trávnikov
 Gorkého  kosenie trávnikov
 Nešporova  kosenie trávnikov
 Tatranská II.  kosenie trávnikov
 Rudohorská  kosenie trávnikov

 

 

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !