kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia v 38. týždni

Harmonogram kosenia v 38. týždni

V 38. týždni (17.9. - 23.9.2018) plánujeme kosbu ulíc Komenskáho, Kollárova, Radvanská, Veterná a Haškova.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. 

14.09.2018 14:24