kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Prosíme občanov, aby rešpektovali zákaz vstupu na jazero v areáli Plážového kúpaliska. Hrúbka ľadu zatiaľ nie je dostatočná na bezpečné korčuľovanie. Keď bude ľad dostatočne hrubý, budeme o tom informovať.

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Prebieha zasnežovanie Areálu zimných športov.

Harmonogram kosenia v 37. týždni

Harmonogram kosenia v 37. týždni

V 37. týždni (10.9. - 16.9.2018) plánujeme kosbu ulíc Sládkovičova, Kalinčiakova, Tichá, Cintorínska, Poľná, Nová, Mateja Bella, Hlboká, Haškova a Mestský park.

 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. 

11.09.2018 07:20