Harmonogram kosenia v 36. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Tr. SNP I.  kosenie trávnikov
 Partizánska   kosenie trávnikov
 Mládežnícka  kosenie a hrabanie trávnikov
 Družby  kosenie trávnikov
 Moskovská rázcestie   hrabanie pokosenej trávy
 Okružná  kosenie trávnikov
 Nový Svet  kosenie trávnikov
 Jakub  kosenie trávnikov
 Karpatská  kosenie trávnikov
 Kráľovohoľská  kosenie trávnikov
 Krivánska  kosenie trávnikov

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !