kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Prosíme občanov, aby rešpektovali zákaz vstupu na jazero v areáli Plážového kúpaliska. Hrúbka ľadu zatiaľ nie je dostatočná na bezpečné korčuľovanie. Keď bude ľad dostatočne hrubý, budeme o tom informovať.

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Prebieha zasnežovanie Areálu zimných športov.

Harmonogram kosenia v 36. týždni

Harmonogram kosenia v 36. týždni

V 36. týždni (3.9. - 9.9.2018) plánujeme kosbu ulíc Hronské predmestie, Bellušova, Karlovo, Oremburská, Slnečná, Rudohorská a Krivánska.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. 

03.09.2018 13:58