kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

V nedeľu 16. februára boli upravené trate Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom. V sobotu 15. februára boli upravené trate Králiky - Skalka a Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky aj s prepojením na Tablu.

Harmonogram kosenia v 34. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 34. týždni 2019

V 34. týždni (19.8.2019 - 25.8.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

ulica plánovaný výkon
Ul. prof. Sáru  kosenie trávnikov
Mestský park  kosenie trávnikov (od 15.8.2019)
 Severná  dokosenie a hrabanie trávnikov (od 15.8.2019)    
 Bakossova  dokosenie a hrabanie trávnikov (od 15.8.2019)
 Rudlovská cesta      kosenie trávnikov
 Pod Jesenským vŕškom   kosenie trávnikov
 M.M.Hodžu  kosenie trávnikov
 J.Chalupku  kosenie trávnikov
 R.Nedeckého  kosenie trávnikov
 Tulská  hrabanie pokosenej trávy (od 15.8.2019)
 Moskovská  dokosenie a hrabanie trávnikov (od 13.8.2019)
 Oremburská  dokosenie a hrabanie trávnikov
 Pršianska cesta  kosenie trávnikov (od 15.8.2019)
 Vršatská  kosenie trávnikov
 Kvetinová  kosenie trávnikov
 THK  kosenie trávnikov
 Nový Svet  kosenie trávnikov
 Kostiviarska  kosenie trávnikov (od 16.8.2019)
 Jakub  kosenie trávnikov
 Ružová  kosenie trávnikov
 Mladých budovateľov  kosenie trávnikov
 Starohorská - kosodrevina   kosenie trávnikov

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

15.08.2019 22:11