Harmonogram kosenia v 30. týždni 2019

 

ulica plánovaný výkon
 Cesta k nemocnici  kosenie trávnikov
 Lipová  kosenie trávnikov
 Limbová  kosenie trávnikov
 Partizánska cesta  hrabanie pokosenej trávy 
 Národná  kosenie trávnikov
 Nám. SNP  kosenie trávnikov
 Nám. Š. Moyzesa  kosenie trávnikov
 ul. 29. augusta  kosenie trávnikov
 Pod Urpínom  kosenie trávnikov
 Švermova  hrabanie pokosenej trávy
 Bernolákova  kosenie trávnikov
 Radvanská  kosenie trávnikov
 Nám. Ľ. Štúra  kosenie trávnikov
 Kalinčiakova  kosenie trávnikov
 Tatranská  kosenie trávnikov

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !