kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia v 27. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 27. týždni 2019

V 27. týždni ( 1.7.2019 - 7.7.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

ulica plánovaný výkon
 Tr. SNP I.  kosenie trávnikov
 Nám. SNP  kosenie trávnikov
 Nám. Š. Moyzesa   kosenie trávnikov
 Kapitulská  kosenie trávnikov
 MŠ Horná  kosenie trávnikov
 Mládežnícka  hrabanie pokosenej trávy
 Družby  kosenie trávnikov
 Okružná  kosenie trávnikov
 Gorkého  kosenie trávnikov
 Sadová  kosenie trávnikov
 Nové Kalište  kosenie trávnikov
 Internátna I  kosenie trávnikov
 Beskydská  kosenie trávnikov
 Ďumbierska  kosenie trávnikov
 Chabenecká  kosenie trávnikov
 Fatranská  kosenie trávnikov
 Gerlachovská  kosenie trávnikov
 Karpatská  kosenie trávnikov
 Javornícka  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

29.06.2019 09:58