Harmonogram kosenia v 24. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Hronské predmestie           hrabanie pokosenej trávy
 Mičinská cesta  hrabanie pokosenej trávy
 Belušova  hrabanie pokosenej trávy
 Severná  kosenie trávnikov
 Bakossova  kosenie trávnikov
 Ľ. Ondrejova  kosenie trávnikov
 Hečkova  kosenie trávnikov
 MŠ Na Starej tehelni  kosenie trávnikov
 MŠ prof. Sáru  kosenie trávnikov
 Radvanská  hrabanie pokosenej trávy
 Bernolákova  kosenie trávnikov
 Spojová  kosenie trávnikov
 Trieda Hradca Králové  kosenie trávnikov
 Slnečná  kosenie trtávnikov
 Tulská  kosenie trávnikov
 Rudohorská  kosenie trávnikov
 Sitnianska  kosenie trávnikov
 Mateja Bela  kosenie trávnikov
 Hlboká  kosenie trávnikov
 kpt. Jaroša  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !