Harmonogram kosenia v 20. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Trieda SNP II.  dokosenie trávnikov
 Štefánikovo nábrežie           kosenie trávnikov 
 Na Uhlisku   kosenie trávnikov         
 Jesenského  kosenie trávnikov
 Ružová  kosenie trávnikov
 Ul.Mladých budovateľov  kosenie trávnikov
 Rudlovská cesta  kosenie trávnikov             
 Internátna  kosenie trávnikov
 Nešporova  kosenie trávnikov
 Sadová  kosenie trávnikov
 Jilemnického I  kosenie trávnikov
Okružná  dokosenie trávnikov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !