kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia v 17. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 17. týždni 2019

V 17. týždni ( 23. 4. 2019 - 28.4.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

ulica plánovaný výkon
 ul. 29. augusta  kosenie trávnikov
 Štefánikovo nábrežie   kosenie trávnikov 
 Internátna - I.  kosenie trávnikov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

22.04.2019 20:53