Harmonogram kosenia v 17. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 ul. 29. augusta  kosenie trávnikov
 Štefánikovo nábrežie   kosenie trávnikov 
 Internátna - I.  kosenie trávnikov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !