kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia cintorínov

Harmonogram kosenia cintorínov

Prehľad kosenia cintorínov:

Cintorín Námestie Š. Moysesa - pokosený v 16. týždni (14.4. - 20.4.2018)

Centrálny cintorín v Kremničke sekcia "A" a sekcia "B" - pokosený v 18. týždni (30.4. - 6.5.2018)

Urnový háj v Kremničke - pokosený v 18. týždni (30.4. - 6.5.2018)

Cintorín Kremnička obec, Iliaš - bude sa kosiť v 19. týždni (7.5. - 13.5.2018)

Cintoríny Podlavice, Sásová, Rakytovce - bude sa kosiť v 20. týždni (14.5. - 20.5.2018)

Cintoríny Skubín, Majer, Šálková, Jakub, Kostiviarska - Cintorín Kremnička obec - bude sa kosiť v 21. týždni (21.5. - 27.5.2018)

Cintoríny Senica, Uľanka - bude sa kosiť v 22. týždni (28.5. - 3.6.2018)

 

Harmonogram kosenia cintorínov sa posunul pri niektorých cintorínoch o týždeň oproti plánovanému koseniu z dôvodu plnenia iných prioritných úloh.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

   

04.05.2018 07:44