kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Hamonogram kosenia v 34. týždni

Hamonogram kosenia v 34. týždni

V 34. týždni (20.8. - 26.8.2018) plánujeme kosbu ulíc Hviezdoslavova, ul. 9. mája, Viestova, Timravy, Moskovská, Oremburská, Ďumbierska, Beskydská a Fatranská.

 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh.

17.08.2018 06:34