kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Kvetinové záhony

Harmonogram ošetrenia kvetinových záhonov

V 18. týždni (29.4.2019 - 5.5.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať ošetrenie nasledovných kvetinových záhonov :

 

 ulica  plánovaný výkon
 Stredisko  Mesto

 ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

 Stredisko         Sásová   polievanie kvetinových záhonov
 Stredisko     Malachov   ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

!Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh