kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená. Vo štvrtok 13. decembra sa podarilo upraviť trasy Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom.

Zasnežovanie Areálu zimných športov je spustené.

Harmonogram kosenia

V 42. týždni (15.10. - 21.10.2018) plánujeme kosbu ulíc Družby, Pieninská, Magurská, Starohorská, Sitnianska a Mestský park. 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh.