kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia

Kosenie trávnikových plôch

V 18. týždni (29.4.2019 - 5.5.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

 ulica  plánovaný výkon
 Trieda SNP

 kosenie trávnikov 

 Park pod   Pamätníkom        kosenie trávnikov 
 Mládežnícka  kosenie trávnikov 
 Rudohorská  kosenie trávnikov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !