kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia

V 39. týždni (24.9. - 30.9.2018) plánujeme kosbu ulíc Cesta k Nemocnici, Nová, Radvanská a Tatranská pravá strana.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh.