kvetinová výsadba

križovatka Poľná - Sládkovičova

kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o vykonaných prácach počas 41. týždňa

Informácia o vykonaných prácach počas 41. týždňa

V 41. týždni (8.10. -14.10.2018) sme pokosili ulice Jesenského, Golianova, 29. augusta, Internátna, Nové Kalište, Tulská pravá strana, Tatranská ľavá strana, Strážovská, časť ulíc Mládežnícka, Družby, Okružná, Rímskokatolícky cintorín - cintorín Námestie Š. Moysesa a Parčík pred Mestkým úradom. Taktiež sme pracovali na záhonoch na Námestí SNP, Národná ulica, Parčík pred MÚ, Sládkovičova, Socha - kruhy, Kremnička, Krematórium a Rudohorská.

15.10.2018 20:44

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

V 36. a 37. týždni (03.09. - 16.09.2018) sme pokosili ulice Národná, Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa, Mičinská cesta, Jesenského, Belušova, Hronské predmestie, Cesta k Smrečine, Komenského, Kollárova, Horné záhrady, Karlovo, Slnečná, Moskovská, Oremburská, Kalinčiakova, Sládkovičova, Tichá, Cintorínska Jazmínova, Zelená, Rudohorská, Kráľovohoľská, Starohorská kosodrevina, Mateja Bella, Hlboká, časť ulíc Poľná, Nová a Haškova. Pokosili sme tiež Mestský park a vysadili sme kvetinový záhon na ulici Horná.

17.09.2018 13:55

Oznam k zrealizovanému zrezaniu stromu v Mestskom parku

Oznam k zrealizovanému zrezaniu stromu v Mestskom parku

Vplyvom víkendového dažďa a vetra sa z javora (Acer pseudoplatanus) odlomila asi 1/3 koruny a spadla na trávnikové plochy Mestského parku. Odlomenîm značnej časti koruny stromu došlo k výraznej destabilizácii predmetnej dreviny! Na drevinu je platné výrubové rozhodnutie - avšak na výrubovom rozhodnutí je na žiadosť tretieho sektora zakomponovaná podmienka ponechania torza dreviny a aj konkrétne u predmetnej dreviny č 447. Na  základe poškodenia dreviny a potenciálneho ohrozenia ľuďí prechádzajúcich Mestským parkom, ZAaRES zrealizoval zrezanie dreviny na torzo.

30.08.2018 22:02