úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Poďakovanie prispievateľom do verejnej zbierky

Poďakovanie prispievateľom do verejnej zbierky

Ďakujeme všetkým prispievateľom verejnej zbierky na podporu úprav bežkárskych tratí, konkrétne k 12.03.2018 prispeli M. Haluška 40,- €, Š. Lacek 20,- €, J. Tichý 30,- €,  J. Šlama 20,- €, I. Vančo 20,- €.

 

J. Nemec 60,- €, P. Važan 50,- €, I. Šabo 50,- €, V. Volek 20,- €, M. Majling 10,- €.J. Fedor 20,- €, R. Šmidák 10,- €, Ľ. Riša 10,- €, I. Stančíková 10,- €, M. Laššák 10,- €, O. Palowski 60,- €, F. Očenáš 20,- €, J. Púchy 10,- €, H. Hazucha 5,- €, M. Barančík 5,- €, J. Sedílek 10,- €, J. Rosenland 50,- €, Š. Gregor 20,- €, R. Durfina 20,- €, I. Králiková 20,- €, T. Kubiš 20,- €, P. Syč 15,- €, P. Majerský 10 ,- €, S. Otiepková 20,- €, A. Molitorisová 10,- €, A. Barus 10,- €, S. Vaško 20,- €, J. Drevojánek 20,- € , P. Hronec 10,- €, K. Badinský 10,- €, B. Oravec 20,- €, D. Blašková 10,- €, P. Benkovský 10,- €, M. Žabka 20,- €, J. Podoba 20,- €, J. Bako 10,- €, R. Vajs 10,- €, A. Wild 20 ,- €, P. Kubiš 10,- €, M. Barančík 5,- € a S. Antalíková 20,- €.

Okrem prispievateľom prostredníctvom bežného účtu (IBAN: SK97 7500 0000 0040 2531 4485) ďakujeme aj všetkým, ktorí prispeli v hotovosti v Areáli zimných športov do pokladničky. Dobrovoľná zbierka bude trvať do 30.04.2018

13.03.2018 14:51