úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Dobrovoľná zbierka na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí

Dobrovoľná zbierka na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí

Od 01.01.2018 bola zriadená dobrovoľná zbierka na podporu úpravy bežeckých lyžiarskych tratí v Banskej Bystrici a okolí (Areál zimných športov, Kremnické vrchy - Králiky a okolie, Donovaly - Šachtičky).

Vyhlasovateľom zbierky je Mesto Banská Bystrica schválením uznesenia mestského zatupiteľstva č. 970/2017 - MsZ dňa 12.12.2017, usporiadateľom je ZAaRES. Všetci podporovatelia úprav môžmu prispievať na číslo účtu 4025314485/7500 (IBAN: SK97 7500 0000 0040 2531 4485) s uvedením VS: 9999, alebo v hotovosti priamo do pokladničky v Areáli zimných športov alebo do pokladne v sídle ZAaRESu, Švermova 45.

19.01.2018 11:46