Robotnícky dom

Robotnícky dom

Robotnícky dom bol zrekonštruovaný v roku 2015, projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja "Investícia do vašej budúcnosti". V novembri bol zverený do správy Záhradníckym a rekreačným službám. Od roku 2016 sa v ňom organizujú podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Basnká Bystrica.

 

Adresa: Robotnícka ulica 841/3