Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Úradné hodiny a kontakt

 

Prevádzkové hodiny na vybavovanie obradov

 

Prevádzka Krematórium a cintorínske služby,

Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica

 

Pondelok     8,00 – 14,00

Utorok         8,00 – 16,30

Streda         8,00 – 14,00

Štvrtok        8,00 – 14,00

Piatok          8,00 – 12,00

V prípade konania obradov prosíme počkať na p. obradníčku

Kontakt:

telefonický - 048/410 35 59, 0918 804 402

mailový - info@krematoriumbb.sk

 

  

 Vedúca prevádzky: Mgr. Silvia Potkányová