Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

Zdôvodu začatia rekonštrukcie Krematória sa obrady až do odvolania budú vykonávať podľa nasledovného harmonogramu obradov v čase od 8,00 - 11,00 hod.

Za pochopenie ďakujeme.                                                     

 

 

 

                                                                           39. týždeň/2018

Deň a dátum Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého  Druh obradu
 Pondelok 24.09.2018 11,00 hod. Mgr. Mária Popovičová (1948) občiansky
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    
  8,00 hod.     

 

 Deň a dátum  Začiatok obradu  Meno a priezvisko  zosnulého  Druh obradu
 Utorok 25.09.2018 11,00 hod. Paulína Krnáčová (1924) občiansky
  10,00 hod. Ing.Josef Marek (1944)  občiansky
  9,00 hod.    
  8,00 hod.    

 

Deň a dátum Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého  Druh obradu
 Streda 26.092018 11,00 hod.    
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    
  8,00 hod.    

 

 

Deň a dátum  Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
 Štvrtok 27.09.2018 11,00 hod.    
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    
  8,00 hod.    

 

Deň a dátum  Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
Piatok 28.09.2018 11,00 hod.    
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    
  8,00 hod.