Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená. Vo štvrtok 13. decembra sa podarilo upraviť trasy Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom.

Zasnežovanie Areálu zimných športov je spustené.

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

Zdôvodu začatia rekonštrukcie Krematória sa obrady až do odvolania budú vykonávať podľa nasledovného harmonogramu obradov v čase od 8,00 - 11,00 hod.

Za pochopenie ďakujeme.