Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

            

28. týždeň 2020

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Pondelok 06.07.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Katarína Kradláková (1938) cirk. 
  12,00 hod.    
  13,00 hod. Oľga Zvarová (1952) obč.
  14,00 hod.    

 

 

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Utorok 07.07.2020 9,00 hod. Agáta Lapinová (1972) obč. 
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Vladimír Dermek (1969)  obč.
  12,00 hod.     
  13,00 hod. Anton Mišák (1968) cirk.
  14,00 hod.     

 

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Streda 08.07.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.    
  12,00 hod.    
  13,00 hod.    
  14,00 hod.    

                 

 
 Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Štvrtok 09.07.2020 9,00 hod. Lukáč Meľoš (1941) obč.  
  10,00 hod.                                     
  11,00 hod. Ján Marcinek (1932)  obč. 
  12,00 hod.                     
  13,00 hod. Marie Kamasová (1941)  obč. 
  14,00 hod.                                     

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Piatok 10.07.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Alžbeta Ďuričová (1944)  obč. 
  12,00 hod.                   
  13,00 hod.    
  14,00 hod.