Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

S platnosťou od 11.03.2020 je z dôvodu preventívnych opatrení na obrade možná prítomnosť maximálne 10 ľudí!

 Priebeh smútočných obradov počas preventívnych opatrení Koronavírusu

 

                         Harmonogram obradov

14. týždeň 2020

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Pondelok 30.03.2020 9,00 hod.                                     
  10,00 hod.    
  11,00 hod.    
  12,00 hod. Gabriela Matoušková (1952)  cirk. 
  13,00 hod.                 
  14,00 hod.                                 

 

 

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Utorok 31.03.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod. Jindra Trnková  (1932)  obč. 
  11,00 hod.    
  12,00 hod. Miroslava Oravská (1962)   RM  
  13,00 hod.      
  14,00 hod. Viliam Berky (1941)  cirk. 

 

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
 Streda 01.04.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.      
  12,00 hod. Pavel Gonda (1948)  obč.
  13,00 hod.    
  14,00 hod. Jozef Smola (1943)   cirk. 

                 

 
 Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Štvrtok 02.04.2020 9,00 hod.                              
  10,00 hod.                       Hedviga Vetráková (1943)              obč.
  11,00 hod.                                
  12,00 hod.                     
  13,00 hod.                                  
  14,00 hod.                                     

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
 Piatok 03.04.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod. Bernardína Lepeňová (1930)  cirk. 
  11,00 hod.    
  12,00 hod. Ing. Ján Krčula (1947)           obč.          
  13,00 hod.     
  14,00 hod. Tomáš Daňa (1933)  obč.