Priebeh smútočných obradov v Krematóriu Banská Bystrica od 15.06.2020

Priebeh smútočných obradov v Krematóriu Banská Bystrica počas preventívnych opatrení Koronavírusu

Po ukončení každého smútočného obradu sú priestory Krematória ako aj všetky dotykové plochy dezinfikované antibakteriálnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Žiadame účastníkov smútočného obradu, aby sa  vyhýbali kondolenciám, dodržiavali odstup aspoň  2 metre a dodržiavali respiračnú etiketu / kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu /.

Žiadame dodržiavať dvojmetrový odstup na účasti smútočného obradu ako aj pri vchádzaní a vychádzaní z budovy Krematória.

Dôrazne žiadame zúčastnených na pohrebnom obrade, aby dodržiavali pokyny zamestnancov Krematória.