Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Posilnená údržba cintorínov

Posilnená údržba cintorínov

S blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých sú od pondelka 22.10.2018 posilnené cintoríny o externých zamestnancov, ktorí budú operatívne zabezpečovať  poriadok a čistenie cintorínov.  Jedná sa o Cintorín nám. Š. Moysesa, Urnový háj – Kremnička a Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica – Kremnička.

  

23.10.2018 13:32