Pohrebný obrad v exteriéri s účinnosťou od 01.10.2020

 

Oznam 

Žiadame účastníkov pohrebného obradu na cintorínoch, aby striktne dodržiavali nasledovné zásady:

1. usporadúvať pohrebný obrad v exteriéri s max. počtom 50 osôb (vrátane osôb, ktoré zabezpečujú pohrebný obrad)

2. nosiť rúška alebo iný ochranný prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest v exteriérim, dodržiavať vzdialenosť medzi osobami min. 2m, netýka sa to osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti

3. dodržiavať respiračnú etiketu  - kýchať, kašľať do vreckovky resp. do lakťového ohybu

4. minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania sa a pod.

5. ak sa u osoby prejavia príznaky akútného respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto

6. z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

 

Uvedené zásady platia s účinnosťou od 01.10.2020 až do odvolania !