Pohrebný obrad na cintorínoch - opatrenia platné od 15.10.2020

Oznam

Žiadame účastníkov pohrebného obradu na cintorínoch, aby striktne dodržiavali nasledovné zásady:

1. Nosiť rúška alebo iný ochranný prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest v itraviláne obce alebo mesta

2. Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2m, netýka sa to osôb, ktoré žiju v spoločnej domácnosti

3. Dodržiavať respiračnú etiketu (kýchať, kašľať do vreckovky resp. do lakťového ohybu)

4. Minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania sa a pod.

5. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto

6. Z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky repsiračného infekčného ochorenia.

 

Uvedené zásady platia s účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania!