Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V nedeľu 17. marca boli upravené trate Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj smer Tunel a smer Tabla po lavínu) a Králiky - Horné Pršany (ratrak sa dostal asi 3 km nad obec)

V sobotu 16. marca boli upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Chata nad Tajovom a Šachtičky - Donovaly.

Prosíme bežkárov, ktorí sa popoludní po 16:00 vracajú z bežeckých tratí na Králikoch, aby neprechádzali po čerstvo upravenej zjazdovke, ktorá sa pripravuje na večerné lyžovanie. Ďakujeme za pochopenie.

Poďakovanie

Poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80 v Banskej Bystrici za posilenenie odsúdených z 10 na 20, ktorí pomáhajú cintorínskym pracovníkom pri zhrabávaní lístia a pri dočisťovaní Cintorína nám. Š. Moysesa.

25.10.2018 13:00