Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Poďakovanie

Poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80 v Banskej Bystrici za posilenenie odsúdených z 10 na 20, ktorí pomáhajú cintorínskym pracovníkom pri zhrabávaní lístia a pri dočisťovaní Cintorína nám. Š. Moysesa.

25.10.2018 13:00