Od 16. marca funguje správa cintorínov v Kremničke v obmedzenom režime