Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Obmedzenie v prevádzke Krematória a cintorínskych služieb

Obmedzenie v prevádzke Krematória a cintorínskych služieb

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a 22.11.2017 celý deň, bude z technických príčin Správa cintorínov a krematória Z A T V O R E N Á ! 

Za pochopenie ďakujeme

 

20.11.2017 14:28