Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia cintorínov - 3. kosba

Harmonogram kosenia cintorínov - 3. kosba

Prehľad plánovaného uskutočnenia 3. kosby cintorínov:

Cintorín Námestie Š. Moysesa - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) - už štvrtá kosba

Centrálny cintorín v Kremničke sekcia "A" a sekcia "B" -  bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Urnový háj v Kremničke -  bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Kremnička obec - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) - už štvrtá kosba

Cintorín Iliaš -  bude sa kosiť v 33. týždni (13.8. - 19.8.2018)

Cintorín Rakytovce - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) 

Cintoríny Podlavice - bude sa kosiť v 35. týždni (27.8. - 2.9.2018) 

Cintorín Skubín - - bude sa kosiť v 35. týždni (27.8. - 2.9.2018) 

Cintorín Sásová, - bude sa kosiť v 34. týždni (20.8. - 26.8.2018)

Cintorín Majer - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Šalková - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) 

Cintorín Jakub - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Kostiviarska - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintoríny Senica - bude sa kosiť v 33. týždni (13.7. - 19.8.2018)

Cintorín Uľanka - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018)

 

Harmonogram kosenia cintorínov sa posunul pri niektorých cintorínoch o týždeň oproti plánovanému koseniu z dôvodu plnenia iných prioritných úloh.

Ďakujeme za pochopenie.

25.07.2018 09:12