Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Tlačivá

                                       Hrobové miesto                                                                                                              

 V prípade záujmu o pridelenie hrobového alebo urnového miesta je potrebné vybrať si správnu žiadosť o pridelenie (odkazy dole uvedené) a taktiež cintorín na ktorom chcete mať hrobové miesto.

 

V žiadosti o rezerváciu hrobového miesta si oprávnená osoba zabezpečuje pochovanie alebo uloženie urien do hrobového miesta.  

Žiadosť o pridelenie hrobového miesta - rezervácia 

http://www.zaaresbb.sk/documents/04-01-2018-09-03-36-žiadosť o rezerváciu.doc

 

 

V žiadosti o pridelenie hrobového miesta si oprávnená osoba zabezpečuje z dôvodu aktuálnej potreby pochovanie alebo uloženie urien do hrobového miesta. 

Žiadosť o pridelenie hrobového miesta

http://www.zaaresbb.sk/documents/18-04-2019-13-04-08-žiadosť o pridelenie.doc

 

Prepis hrobového miesta ak nájomca zomrel

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta je potrebné aby dedič alebo osoba blízka po zosnulom vyplnila čestné prehlásenie, ktoré je potrebné overiť a  priniesť spolu s úmrtným listom na Správu cintorínov. Na základe týchto dokladov sa vystaví nájomná zmluva oprávnenej osobe, ktorá bude naďalej pokračovať v nájme hrobového miesta.

 http://www.zaaresbb.sk/documents/16-01-2018-07-38-23-čestné prehlásenie blíska osoba po zomrelom.docx

 

Prepis hrobového miesta ak nájomca žije

Pri prepise hrobového miesta zo žijúcej osoby na žijúcu osobu je nevyhnutné aby sa dostavili obe osoby na Správu cintorínov, kde sa následne spíše dohoda o prevode hrobového miesta, ktorú musí bezpodmienečne podpísať aktuálny nájomca hrobového miesta a taktiež nový nájomca.