Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V sobotu 16. februára upravené trate Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj Hrbočky a Tabla po lavínu), Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec. V piatok 15. februára upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom - Kordíky, Šachtičky - Donovaly a okruh v Areáli zimných športov aj so stopou na klasiku. 

V sobotu 16. februára pokračujeme v Areáli zimných športov s bezplatnou výučbou bežeckého lyžovania pre verejnosť. Kurzy v trvaní 60 minút začínajú o 10:00 a 11:00 a nie sú nijako vekovo obmedzené. Ľubomíra Kalinová, ktorá kurzy viedla doteraz, sa túto sobotu nemôže zúčastniť. Zastúpi ju Miroslava Ladiková. Pre zachovanie kvality výučby je maximálny počet účastníkov kurzu 20. Dopredu však nevieme odhadnúť účasť, preto budú záujemcovia po prekročení kapacity presunutí na nasledujúci kurz. V prípade veľkého záujmu sa bude konať aj tretí kurz o 12:00.

Ľadová plocha je až do odvolania zatvorená!!!

Otváracie hodiny Areálu zimných športov: Pon. - Pia. 7:00 - 19:00, víkendy a sviatky 9:00 - 17:00. Bežecká trať je upravovanná denne.

Cintoríny

Na území mesta Banská Bystrica sú nasledovné cintoríny, ktoré sú v správe Záhradníckych a rekreačných služieb

  1. Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica – Kremnička:

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na kamenárske práce k hrobovému miestu + cenník,

          objednávka na výkop jamy + cenník,

          povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na poskytnuté služby na centrálnom pohrebisku + cenník.

       2. Urnový háj – Kremnička: 

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na vjazd motrového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na urnové hrobové miesto a práce v Urnovom háji + cenník. 

       3. Cintorín nám. Š. Moysesa: 

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na kamenárske práce k hrobovému miestu + cenník,

          objednávka na výkop jamy + cenník,

          povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na poskytnuté služby na Cintoríne nám. Š. Moysesa + cenník.

       4. Podlavice

       5. Skubín

       6. Rudlová

       7. Sásová

       8. Rakytovce

       9. Kremnička – dedina

      10. Iliaš

      11. Majer

      12. Šalková

      13. Senica

      14. Kostiviarska

      15. Jakub

      16. Uľanka

 

Na všetky cintoríny na vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk v správe mesta.

Spoplatnenie cintorínov ZAaRESom sa týka Centrálneho pohrebiska - Kremnička, Urnového háju - Kremnička a Cintorína nám. Š. Moysesa - poplatky za hrobové miesta.