Bleskovky:

Prosíme občanov, aby rešpektovali zákaz vstupu na jazero v areáli Plážového kúpaliska. Hrúbka ľadu zatiaľ nie je dostatočná na bezpečné korčuľovanie. Keď bude ľad dostatočne hrubý, budeme o tom informovať.

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Prebieha zasnežovanie Areálu zimných športov.

Verejné informácie

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ORGANIZÁCIE

Zriaďovacia listina 

Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3Dodatok č. 4,  

Organizačná štruktúra (PDF)

Organizačný poriadok (PDF)

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Získavanie informácií a postup ZAaRES-u pri vybavovaní žiadostí

Sadzobník a úhrada nákladov

Zákon č. 382/2011 – novela zákona č. 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Obdobie
15. 05. 2013 Faktúry - Apríl 2013 (PDF)
19. 06. 2013 Faktúry - Máj 2013 (PDF)
29. 07. 2013 Faktúry - Jún 2013 (PDF)
20. 08. 2013 Faktúry - Júl 2013 (PDF)
13. 09. 2013 Faktúry - August 2013 (PDF)
09. 10. 2013 Faktúry - September 2013 (PDF)
14. 11. 2013 Faktúry - Október 2013 (PDF)
12. 12. 2013 Faktúry - November 2013 (PDF)
22. 01. 2014 Faktúry - December 2013 (PDF)
31. 01. 2014 Objednávky - Január 2014 (ZIP)
06. 02. 2014 Faktúry - Január 2014 (PDF)
28. 02. 2014 Objednávky - Február 2014 (ZIP)
20. 03. 2014 Faktúry - Február 2014 (PDF)
31. 03. 2014 Objednávky - Marec 2014 (ZIP)
23. 04. 2014 Faktúry - Marec 2014 (PDF)
30. 04. 2014 Objednávky - Apríl 2014 (ZIP)
26. 05. 2014 Faktúry - Apríl 2014 (PDF)
30. 05. 2014 Objednávky - Máj 2014 (ZIP)
30. 06. 2014 Faktúry - Máj 2014 (PDF)
30. 06. 2014 Objednávky - Jún 2014 (ZIP)
28. 07. 2014 Faktúry - Jún 2014 (PDF)
31. 07. 2014 Objednávky - Júl 2014 (ZIP)
20. 08. 2014 Faktúry - Júl 2014 (PDF)
28. 08. 2014 Objednávky - August 2014 (ZIP)
24. 09. 2014 Faktúry - August 2014 (PDF)
30. 09. 2014 Objednávky - September 2014 (ZIP)
24. 10. 2014 Faktúry - September 2014 (PDF)
31. 10. 2014 Objednávky - Október 2014 (ZIP)
27. 11. 2014 Faktúry - Október 2014 (PDF)
28. 11. 2014 Objednávky - November 2014 (PDF)
16. 12. 2014 Faktúry - November 2014 (PDF)
31. 12. 2014 Objednávky - December 2014 (PDF)
26. 01. 2015 Faktúry - December 2014 (PDF)
30. 01. 2015 Objednávky - Január 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Faktúry - Január 2015 (PDF)
27. 02. 2015 Objednávky - Február 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Faktúry - Február 2015 (PDF)
31. 03. 2015 Objednávky - Marec 2015 (PDF)
28. 04. 2015 Faktúry - Marec 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Objednávky - Apríl 2015 (PDF)
07. 05. 2015 Faktúry - Apríl 2015 (PDF)
29. 05. 2015 Objednávky - Máj 2015 (PDF)
12. 06. 2015 Faktúry - Máj 2015 (PDF)
02. 07. 2015 Objednávky - Jún 2015 (PDF)
14. 07. 2015 Faktúry - Jún 2015 (PDF)
03. 08. 2015 Objednávky - Júl 2015 (PDF)
17. 08. 2015 Faktúry - Júl 2015 (PDF)
07. 09. 2015 Objednávky - August 2015 (PDF)
17. 09. 2015 Faktúry - August 2015 (PDF)
01. 10. 2015 Objednávky - September 2015 (PDF)
15. 10. 2015 Faktúry - September 2015 (PDF)
03. 11. 2015 Objednávky - Október 2015 (PDF)
13. 11. 2015 Faktúry - Október 2015 (PDF)
02. 12. 2015 Objednávky - November 2015 (PDF)
14. 12. 2015 Faktúry - November 2015 (PDF)
07. 01. 2016 Objednávky - December 2015 (PDF)
26. 01. 2016 Faktúry - December 2015 (PDF)
02. 02. 2016 Objednávky - Január 2016 (PDF)
15. 02. 2016 Faktúry - Január 2016 (PDF)
01. 03. 2016 Objednávky - Február 2016 (PDF)
14. 03. 2016 Faktúry - Február 2016 (PDF)
01. 04. 2016 Objednávky - Marec 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Faktúry - Marec 2016 (PDF)
03. 05. 2016 Objednávky - Apríl 2016 (PDF)
16. 05. 2016 Faktúry - Apríl 2016 (PDF)
03. 06. 2016 Objednávky - Máj 2016 (PDF)
15. 06. 2016 Faktúry - Máj 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Objednávky - Jún 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Faktúry - Jún 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Objednávky - Júl 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Faktúry - Júl 2016 (PDF)
02. 09. 2016 Objednávky - August 2016 (PDF)
14. 09. 2016 Faktúry - August 2016 (PDF)
04. 10. 2016 Objednávky - September 2016 (PDF)
17. 10. 2016 Faktúry - September 2016 (PDF)
31. 10. 2016 Objednávky - Október 2016 (PDF)
11. 11. 2016 Faktúry - Október 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Objednávky - November 2016 (PDF)
16.12.2016 Faktúry - November 2016 (PDF)
09.01.2017 Objednávky - December 2016 (PDF)
23. 01. 2017 Faktúry - December 2016  (PDF)
31.01.2017 Objednávky - Január 2017  (PDF)
13.02.2017 Faktúry - Január 2017 (PDF)
01.03.2017 Objednávky - Február 2017  (PDF)
13.03.2017 Faktúry - Február 2017    (PDF)
14.04.2017 Objednávky - Marec 2017 (PDF)
14.04.2017 Faktúry - Marec 2017 (PDF)
24.05.2017 Objednávky - Apríl 2017 (PDF)
24.05.2017 Faktúry - Apríl 2017 (PDF)
16.06.2017 Faktúry - Máj 2017 (PDF)
16.06.2017 Objednávky - Máj 2017 (PDF)
19.07.2017 Faktúry - Jún 2017 (PDF)
19.07.2017 Objednávky - Jún 2017 (PDF)
25.08. 2017 Faktúry - Júl 2017 (PDF)
28.08. 2017 Objednávky - Júl 2017 (PDF)
28.09. 2017 Faktúry - August 2017 (PDF)
28.09. 2017 Objednávky - August 2017 (PDF)
20.10. 2017 Faktúry-September 2017  (PDF)
20.10. 2017 Objednávky-September 2017 (PDF)
27.10. 2017 Faktúry-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Faktúry - November 2017  (PDF)
27.10. 2017 Objednávky-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Objednávky - November 2017 (PDF)
26.01. 2017 Faktúry - December 2017 (PDF)
26.01. 2017 Objednávky - December 2017 (PDF)
28.02. 2018 Faktúry - Január 2018 (PDF)
28.02. 2018 Objednávky - Január 2018 (PDF)
26.03. 2018 Faktúry - Február 2018 (PDF)
26.03. 2018 Objedávky - Február 2018 (PDF)
05.04.2018 Faktúry - Marec 2018 (PDF)
05.04.2018 Objednávky - Marec 2018 (PDF)
14.05.2018 Faktúry - Apríl (PDF)
14.05.2018 Objednávky - Apríl (PDF)
27.06.2018 Faktúry - Máj (PDF)
27.06.2018 Objednávky - Máj (PDF)
27.07.2018 Faktúry - jún (PDF)
27.07.2018 Objednávky - jún (PDF)
30.08.2018 Faktúry - júl (PDF)
30.08.2018 Objednávky - júl (PDF)
28.09.2018 Faktúry - august (PDF)
28.09.2018 Objednávky - august (PDF)
30.10.2018 Faktúry - september (PDF)
 30.10.2018 Objednávky - september (PDF)
30.11.2018 Faktúry - október (PDF)
30.11.2018 Objednávky - október (PDF)

 

Zmluvy

15.02. 2018

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy
  2011  
01.03.2011 Servisná a materiálovaá zmluva 1/2011 1/2011 (PDF)
  2012  
02.01.2012 prenájom nebytových priestorov, Švermova 45, B. Bystrica 1/2012 (PDF)
01. 06. 2012 Dodatok č. 1 2012 k NZ 1 2012 KRUP s.r.o. zmluva (PDF)
  2013  
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok. Amax k č 1 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov - sklad Chalupková ul. k 2 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom plochy za účelom reklamy firmy BAPS s.r.o. 3 2013 (PDF)
01. 03.2013 Nájom nebztových priestorov - Rímskokatolícka cirkev zmluva (PDF)
07.08.2013 Výmena kotla v ad. budove Kremnička60 GAMONT zmluva (PDF)
16.08.2013 Oprava strešnej krytiny. Kavčák- Izolácie a stavby Zm č. 09/2013/Kk (PDF)
25.09.2013 Dodanie nákladného motorového vozidla – IVECO Kz č. 10000006244/2013 (PDF)
07.10.2013 Doplnkové dôchodkové sporenie ING zmluva (PDF)
10.10.2013 Mediatel. Tlačová inzercia zmluva (PDF)
11.10.2013 Nádrž na naftu zmluva (PDF)
18.12.2013 Zmluva o nájme NP a HV – nájom a podnájom nebytových priestorov, Švermova 45 Zmluva o nájme NP a HV (PDF)
18.12.2013 Zmluva č. 1 2013 o dodávke tepla a TÚV – dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, Švermova 45 Zmluva č. 1 2013 (PDF)
19.12.2013 SALESIANER MIETTEX servisný prenájom čistiacich a/alebo servis reklamných rohoží zmluva (PDF)
  2014  
02.01.2014 Dodatok č. 1 k ZM 1 2013 – AMAX BB s.r.o. Dodatok (PDF)
13.01.2014 Estima prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky v BB Zm č. 1/NZ - K/2014 (PDF)
13.01.2014 LK company plus, prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička BB Zm č. 2/NZ - K/2014 (PDF)
13.01.2014 NANTE prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička BB Zm č. 3/NZ - K/2014 (PDF)
19.02.2014 Oprava živičnej krytiny na objekte spalovňa Kremnička Zm č. 1/2014 (PDF)
24.02.2014 LK company plus prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička BB Zm č. 4/NZ - k/2014 (PDF)
03.03.2014 S+ M servisná a materiálová zmluva č. 1 2011 – dodatok 2014 Dodatok 2014 (PDF)
13.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142066 Dodatok (PDF)
13.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142061 Dodatok (PDF)
15.03.2014 ZM o distribúcii elektriny SSE zmluva (PDF)
28.03.2014 Nákup – osievacia lopata – prídavné zariadenie na UNC 060 - Energreen Projekt s.r.o. zmluva (PDF)
01.04.2014 Kúpa hlavy valcov Multikára M25 zmluva (PDF)
04.04.2014 Zmluva č. 482/2014/OVS – PP predmet činnosti: zverenie do správy organizácie ZAaRES nehnuteľnosti zmluva (PDF)
09. 04. 2014 Nákup ND – BIELOSTAV Zmluvy o dielo č. 4 2014 (PDF)
10. 04. 2014 Nákup ND – M. Môcik – MM – MARKET Zmluvy o dielo č. 3 2014 (PDF)
22. 04. 2014 Nákup ND – AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. Zmluva č. 2 2014 (PDF)
24. 04. 2014 Revitalizácia zelene v mestskom parku – B. Bystrica Zmluva o dielo (PDF)
29. 04. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 5 2014 (PDF)
19. 05. 2014 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo zo dňa 24. 04. 2014 Dohoda (PDF)
09. 06. 2014 Vybudovanie kanalizačnej prípojky – Malachovská cesta č.34 Zmluva o dielo č. 6 2014 (PDF)
14. 08. 2014 Oprava strešnej krytiny "Dom Rozlúčky – Kremnička" – M- Kavčák Zmluva o dielo 072014Kk (PDF)
18. 08. 2014 Údržba zelene a služby – BA Zmluva o budúcej zmluve (PDF)
25. 08. 2014 Kúpa samozberacieho voza HORAL Kúpna zmluva č. 7/2014 (PDF)
25. 08. 2014 Pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe – UPSVaR Dohoda (PDF)
18. 09. 2014 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd – Malachovská cesta 34 Zmluva č.106201542 (PDF)
24.09.2014 Dodatok č. 1/2014 SSE Dodatok č 1/2014 (PDF)
26.09.2014 Nájom nebytových priestorov ProEM Zm č. 2014001 (PDF)
19. 11. 2014 Kúpa drevených hrablí a metiel Kúpna zmluva č.8/2014 (PDF)
28. 11. 2014 Predaj Traktora Z 7245 Kúpna zmluva č.9/2014 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 206029 (PDF)
03. 12. 2014 Nájom nebytových priestorov - AMAX BB s.r.o. Dodatok č. 2 k ZM o nájme č. 1 2013(PDF)
10. 12. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 1 2015 (PDF)
10. 12. 2014 Distribúcia elektriny SSE - zmluva o dodávke (PDF)
22. 12. 2014 Výkon strážnej služby Zmluva č. 9 2014 (PDF)
  2015  
12. 01. 2015 Prenájom nebytových priestorov v Dome Rozlúčky- Kremnička Zmluva č. 2 2015 (PDF)
03. 02. 2015 Nákup náhradných dielov na nákladné mot. vozidlo MAN Kúpna zmluva č. 1 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – podnik Zmluva č. 15101 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – prevádzka Krematória Zmluva č. 15102 (PDF)
24. 02. 2015 Nákup motorovej nafty KZ č. 012015 (PDF)
06. 03. 2015 Dodávka oleja a náhradných dielov – PREDOS –BB Zmluva č. 3/2015 (PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142061(PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142066(PDF)
13. 03. 2015 Dodávka ochranných pracovných pomôcok – BOMS, spol. s r.o. Zmluva č. 4/2015 (PDF)
16. 03. 2015 Dodanie tovaru – AGRO CS, a.s. Kúpna zmluva č. 010252015 (PDF)
16. 03. 2015 MVS  Zmluva (PDF)
17. 03. 2015 OP a OS – strediska - Krematórium a cintorínske služby ZM č. 5 2015 (PDF)
17. 03. 2015 OP a OS – strediska - ÚVZ a podniku ZM č. 6 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Mandátna zmluva 103/2015 (PDF)
23. 03. 2015 Spracovávanie osobných údajov  – PZS Zmluva (PDF)
23. 03. 2015 Pripojenie chráneného objektu na pult PZ Zmluva 9601001415 (PDF)
27. 03. 2015 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zmluva (PDF)
30. 03. 2015 Poskytnutie licencie programu URBIS Urbis (PDF)
31. 03. 2015 Ekonomické a účtovné poradenstvo Zmluva o ek. poradenstve (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát , dokumentov a databáz - podnik ZM č. 35/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát, dokumentov a databáz – prevádzka Krematórium a cintorínske služby ZM č. 36/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Poskytovanie revíznych kontrol komínov a opráv z nich vyplývajúcich Zmluva č. 7/2015 (PDF)
13. 04. 2015 Nákup materiálu – PRILLINGER Slovensko s.r.o. Zmluva č. 8/2015 (PDF)
21. 04. 2015 Kúpa drevených hrablí Kúpna zmluva č. 2 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Stravné lístky – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 2 (PDF)
26. 05. 2015 Dodávka vody z verejného vodovodu - Robotnícka 3, B.B. ZM č. 115018328 (PDF)
26. 05. 2015 Postúpenie práv a povinností na odber vody z verejného vodovodu – Robotnícka 3, B.B. ZM č. 92568665 (PDF)
29. 05. 2015 Kúpa cisterny na vozidlo Multicar Kúpna zmluva č. 4 2015 (PDF)
11. 06. 2015 Kúpa motorového vozidla Multicar 25 na náhradné diely Kúpna zmluva č. 5 2015 (PDF)
26. 06. 2015 Realizácia pracovnej činnosti na poskytnutie dávok v hmotnej núdzi – UPSVaR Dohoda (PDF)
26. 06. 2015 Výber dodávateľa na uzatvorenie Rámcovej dohody o dodávke elektriny Zmluva č. 8342015PS UMK (PDF)
26. 06. 2015 Predaj sortimentu kupujúcemu COLORLAK- SK s.r.o. Zmluva č. 901012015 (PDF)
13. 07. 2015 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL, s.r.o., B.B. KZ č.2015062727 (PDF)
16. 07. 2015 Využívanie pozemkov na rekreačné účely Kováčová. Zmluva č. 6 2015 (PDF)
19. 08. 2015 Kúpa drevených hrablí Zmluva č. 10 2015 (PDF)
25. 09. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Malachov, Horná 24, skleníky Dodatok 04 k ZM 6300142066 (PDF)
25. 09. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Dom smútku, AB Kremnička Dodatok 04 k ZM 6300142061 (PDF)
30. 09. 2015 Doplnkové dôchodkové sporenie – STABILITA, d.s.s.,a.s ZM č. 100010572 (PDF)
03. 11. 2015 Výmena okien v AB Krematória v Kremničke ZM o dielo 17 2015 (PDF)
05. 11. 2015 Kúpa náhradných dielov -motor na MULTICAR KZ 11/2015 (PDF)
12. 11. 2015 PD – Oprava HB pri skleníkoch – INGPOS, s.r.o. ZM o dielo (PDF)
19. 11. 2015 Kúpa Multicar M24 KZ č. 12 2015 (PDF)
30. 11. 2015 Dodávka vody z VV a odvádzaní odpadových vôd z VK - Robotnícky dom ZM č. 115018328 (PDF)
04. 12. 2015 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok Dodatok č. 3 k ZM č. 1 2013 (PDF)
10. 12. 2015 Dohoda o zlúčení dohoda (PDF)
14. 12. 2015 Zabezpečenie strážnej služby Švermova 45 Dodatok č. 1 k ZM č. 9 2014 (PDF)
16. 12. 2015 Koncert Advent 2015 ZM 2009501 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom nebytového priestoru v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 1 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 2 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Oprava rozvodov vody AB Kremnička 60 Gamont ZM o dielo (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 13 2015 (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 14 2015 (PDF)
28. 12. 2015 Prevod práv a povinností pri využívaní elektronických komunikačných služieb – Orange Slovensko Dohoda (PDF)
30. 12. 2015 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozláčky Kremnička 60 ZM č. 4 2016 (PDF)
  2016  
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPaBOZP – JPJ-POBOZ s.r.o. Dodatok č.1 k ZM 092012 (PDF)
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPP – JPJ –POBOZ s.r.o. Dodatok č.2 k ZM 012012 (PDF)
08. 01. 2016 Pomoc v hmotnej núdzi ÚPSVR Dodatok č. 1 (PDF)
11. 01. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy Zmluva č. 5 2016 (PDF)
12. 01. 2016 Amicomp, servisná a materiálova zmluva  S+M 11 2016 (PDF)
13. 01. 2016 Dodávka plynu - Sladkovičová ZM č. 9105915167 (PDF)
13. 01. 2016 Osobitné dojednania k dodávke plynu Dodatok č. 01 (PDF)
18. 01. 2016 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky – Kremnička Zmluva č. 3 2016 (PDF)
20. 01. 2016 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou – Robotnícka 3 - StVPS ZM č.116018974 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – dodávky vody OZ New Faces – StVPS ZM č.92572684 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa - dodávky vody JUPIE Podlavice Badí - StVPS ZM č.92572690 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovodu – Hurbanova B.B. - StVPS ZM č.116018954 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Rudlovská cesta B.B. – StVPS ZM č.116018955 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Jaseňová 48,B.B. – StVPS ZM č.116018957 (PDF)
22. 01. 2016 Zabezpečenie lekárskej pomoci a monitoringu bežeckých tratí HS KV ZM o poskytnutí služieb (PDF)
01. 02. 2016 Umiestnenie reklamného panelu ZM č. 6 2016 (PDF)
01. 02. 2016 Nájomná zmluva (technická služba) ZM 09/2016/pco (PDF)
01. 02. 2016 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu ZM 10/2016/pco (PDF)
04. 02. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – Okružná 2, B.B ZM č. 213521 (PDF)
15. 02. 2016 Amicomp dodatok 1 k zmluve 1-2012 (PDF)
23. 02. 2016 Dodávka hygienických potrieb do Robotníckeho domu ZM č. 9 2016 (PDF)
24. 02. 2016 Zabezpečenie a realizácia konferencie ZM č 7 2016 (PDF)
26. 02. 2016 Pevný internet DSL, Krematórium Zmluva Orange A9685163 (PDF)
03. 03. 2016 Výkon prác – záhradnícke práce ZM č. 1-734-2016 (PDF)
11. 03. 2016 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL s.r.o. KZ č.99 (PDF)
11.03.2016 Predaj bežného sortimentu, kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému RKZ č. 901022016 (PDF)
18. 03. 2016 Dodávka plastových urien so štítkom a vekom ZM č 12/2016 (PDF)
21. 03. 2016 Koncert – Ženy nemožno ignorovať – Slovak Tango ZM č. 11042016 (PDF)
22. 03. 2016 Stavebné práce v administratívnej budove Švermova 45,B.B. ZM č. 8 2016 (PDF)
23. 03. 2016 Krovinorez HUSQVARNA 545 RXT s príslušenstvom KZ č. Z20166559 Z. (PDF)
24. 03. 2016 Traktorová kosačka KUBOTA GZD 15-II LD KZ č. Z20166566 Z. (PDF)
31. 03. 2016 Predaj kancelárskych potrieb – ŠEVT a.s. RKZ č. VZ 6 2016 (PDF)
01. 04. 2016 Združená dodávka elektriny – Rakytovská cesta, B.B. ZM č. 91000299060 (PDF)
05. 04. 2016 Dodávky oleja, ND, servisu a opráv strojov a zariadení ZM č. 11 2016 (PDF)
06. 04. 2016 Stavebné práce na oprave a údržbe fasády a výmena vstupných dverí na Adm. budove ZAaRES ZM č. 8/2016 (PDF)
06. 04. 2016 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM č. 116019188 (PDF)
08. 04. 2016 Prenájom parkovacieho miesta ZM č. 10 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Workshop a kurzy žiakov Konzervatória v rámci kultúrno-výchovnej činnosti – RD ZM o spolupráci (PDF)
27. 04. 2016 Výstava propagačných materiálov vo formáte plagátov Dohoda o reklame (PDF)
02. 05. 2016 Nájom športového ihriska v k.ú. Sásová ZM č. 14 2016 (PDF)
09. 05. 2016 Kúpa nákladného kontajnerového vozidla MAN LE 2000 ZM č. 13 2016 (PDF)
18. 05. 2016 Vybudovanie závlahového systému v parčíku pred MsÚ ZM o dielo (PDF)
23. 05. 2016 Sadovnícke úpravy a výsadbu loga „BB kandidát Európske mesto športu“ ZM o dielo (PDF)
27. 05. 2016 Zmluva o partnerstve a spolupráci ZM č. 1274/2016/OPM-KU (PDF)
30. 05. 2016 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 „Visegrad Cup“ ZM č. 2092016ODDF (PDF)
06. 06. 2016 Dodatok č. 1 k ZM o dielo- závlahový systém v parčíku pred MsÚ Dodatok č. 1 (PDF)
06. 06. 2016 Stavebné práce a výmenu vstupných dverí v areáli ZAaRES ZM 16 2016 (PDF)
07. 06. 2016 Nákup pohonných hmôt – SLOVNAFT, a.s. KZ č.2000637800 (PDF)
08. 06. 2016 Kúpa kontajnera pre hákové nosiče CTS 5038 ZM č. 15 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Dodávka tlačiarenských zariadení a tonerov ZM č. 17 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Servis tlačiarní a multifunkčných zariadení. ZM č. 18 2016 (PDF)
16. 06. 2016 Spracovanie webových stránok ZM č. 20 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Kultúrno- výchovná činnosť – Robotnícky dom ZM č. 21 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Stavebné práce – vestibul Dodatok č. 1 2016 k ZM 16 2016 (PDF)
20. 06. 2016 Dodávka čistiacich a ochranných prostriedkov ZM č. 19 2016 (PDF)
06. 07. 2016 PD pre stavebné povolenie- park pod SNP – podpovrchový závlahový systém ZM o dielo 072016 (PDF)
18. 07. 2016 Zmena parkujúceho vozidla Dodatok č. 1 k ZM 10 2016 (PDF)
18. 07. 2016 Realizácia podujatia v rámci kultúrnej činnosti – Robotnícky dom ZM č. 22 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy osobných automobilov ZM č. 24 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy nákladných automobilov ZM č. 25 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy pracovných strojov ZM č. 26 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Prenájom pracovných strojov ZM č. 27 2016 (PDF)
29. 07. 2016 Krup – parkovacie služby Dodatok č. 2 2016 (PDF)
03. 08. 2016 Realizácia podujatia „Ľudia z rodu Rómov –XV. Ročník“ ZM č. 23 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda A3598534 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda A3598745 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko ZMA10153611 (PDF)
18. 08. 2016 Využívanie prenajatého majetku ZM č. 29 2016 (PDF)
19. 08. 2016 Gumová dlažba, rohože, povrchy – FUN TIME s.r.o. KZ č. Z201621136 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok KZ č. Z201621471 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie správy a vykonávanie činností ZM č. 28 2016 (PDF)
23. 08. 2016 Poskytnutie finančných prostriedkov – 36. Festival zborového spevu V.F. Bystrého ZM č. 16-430-0089 (PDF)
25. 08. 2016 Realizácia podujatia - Festival Babkárska Bystrica, Tour 2016 ZM č. 30 2016 (PDF)
25. 08. 2016 Zabezpečenie podujatia – Zlaté krídla, Národná cena letectva SR ZM č. 31 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2, B.B. ZM č. 37 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 34 2016 (PDF)
01. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 36 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Uskutočnenie kremácie ZM č. 32 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória v B. Bystrici ZM č. 33 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 38 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom futbalového ihriska na Sladkovičovej ulici č. 34 , B. Bystrica ZM č. 42 2016 (PDF)
09. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 35 2016 (PDF)
15. 09. 2016 Podujatie Pohár Robotníckeho domu – súťaž v spoločenských tancoch ZM č. 39 2016 (PDF)
19. 09. 2016 Upravenie kategórií na webovej stránke ZM č. 40 2016 (PDF)
26. 09. 2016 Vykonávanie technickej služby zabezpečovacieho a kamerového systém ZM č. 03092016 (PDF)
27. 09. 2016 Nákup gumovej dlažby PIN-HOLE ZM č.Z201627610 (PDF)
30. 09. 2016 Poskytnutie čistiacich a upratovacích služieb ZM č. 41 2016 (PDF)
03. 10. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica ZM č. 43 2016 (PDF)
11. 10. 2016 Zabezpečenie prvej pomoci na bežeckých tratiach ZM o poskytnutí služieb (PDF)
12. 10. 2016 Realizácie podujatia Vystúpenie Detského folklórneho súboru Otrada z Ruskej republiky ZM č. 44 2016 (PDF)
20. 10. 2016 Prenájom fliaš ZM č. 361853227 (PDF)
01. 11. 2016 SK SPIN postúpenie práv a povinností Zmluva (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom priestorov telocvične Okružná 2 B.B. ZM č. 47 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom telocvične ZŠ Tatranská, B.B. ZM č. 48 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Predmet – kúpa gumovej dlažby, gumové povrchy – PIN-HOLE KZ č. Z201637377Z (PDF)
24. 11. 2016 Kúpa mobilnej čerpacej stanice so snežným kanónom KZ č. Z201641351Z (PDF)
30. 11. 2016 Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb Magurská 16, B.B. ZM č. 51 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Užívanie PK za účelom vytvorenia a prevádzkovania bežeckej dráhy s umelým zasnežovaním pre verejnosť Dohoda o spolupráci (PDF)
02. 12. 2016 Prenájom veľkej telocvične v pavilóne „E“ areálu ZŠ Magurská, B.B. ZM č. 50 2016 (PDF)
08. 12. 2016 Kúpa vysokozdvižnej plošiny KZ č. Z201645368 (PDF)
09. 12. 2016 Výkon strážnej služby ZM č. 1 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy - Mediax ZM č. 2 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy  za účelom reklamy - BAPS s.r.o. ZM č. 3 2017  (PDF)
12. 12. 2016 Dodatok k mluve č. 10/2016/pco ZM č. 10/2016/pco dodatok 1 (PDF)
28. 12. 2016 Prenájom priestorov - AMAX BB Dodatok c. 4 k ZM 1 2013 (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie kultúrnej aktivity – Tvorivé ateliéry ZM č. 49 2016 (PDF)
30. 12. 2016 zabezpečenie finančného sprostredkovania ZM -sluzby fin. sprostredkovania (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie poriadkovej služby ZM o ZPS  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica ZM č. 52 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prevzatie tiel nebožtíkov a ich kremácia Dodatok č. 1 k ZM 32 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória Dodatok č. 1 k ZM 33 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prenájom parkovacieho miesta Dodatok č. 2 k ZM 10 2016 (PDF)
30.12.2016 Prenájom parkovacieho miesta  Dodatok č 3 k 10/2016 (PDF)
  2017  
02. 01. 2017 Prenájom časti nehnutelnosti za účelom umiestnenia nástenných billboardov - ISPA ZM č. 10 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom nebytových  priestorov v Dome rozlúčky ZM č. 6 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom na poskytnutie krátkodobého uloženie chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky ZM č. 7 2017  (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 8 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 9 2017  (PDF)
09. 01. 2017 Prenájom športových a telovýchovných zariadení ZM č. 16 2017  (PDF)
11. 01. 2017 Prevod telefónneho čísla Dohoda o prevode tel. čísla (PDF)
12. 01. 2017 Prenájom priestorov ZŠ Okružná 2, B.B. ZMč. 5 2017  (PDF)
18. 01. 2017 Zabezpečenie podujatia v RD - Občianske združenie ZMč. 4 2017  (PDF)
19. 01. 2017 Odber a preprava odpadov Dodatok č.1 k ZM 201044253 (PDF)
30. 01. 2017 Prenájom parkovacej plochy Pod Hôrkou ZM č. 12 2017 (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Sladkovičová ulica Dodatok č 02 k ZM 9105915167  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - ZAaRES - skleníky, Malachov, Horná 24 Dodatok č. 05 k ZM 6300142066  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Kremnička Dodatok č. 05 k ZM 6300142061  (PDF)
01. 02. 2017 Spolupráca pri zabezpečení kultúrnej činnosti ZM č. 11 2017   (PDF)
01.02. 2017 Divadelné predstavenie -Irská kliatba RD ZM o umeleckom vystúpení (PDF)
07. 02. 2017 Dodávka kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému ZM č. 15 2017   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175194Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175190Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník s plachtou KZ č. Z20175173     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník KZ č. Z20175167     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - sklápač KZ č. Z20175176     (PDF)
10. 02. 2017 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu ZM č. 14 2017 (PDF)
14. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia - St - TŠC v Robotníckom dome ZM č.13 2017  (PDF)
15. 02. 2017 Telekomunikačné služby Dodatok č 3 k ZM o tel. službách  (PDF)
20. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia ZM č. 17 2017  (PDF)
01. 03. 2017 Dodávka náhradných dielov na krovinorezy ZM č. 21 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka náhradných dielov  na traktorové kosačky ZM č. 22 2017   (PDF)
01.03.2017 Servis a dodávka záhradných strojov ZM č. 23 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka piesku homok ZM č.24 2017 (PDF)
01.03.2017   Riečny premývaný štrk ZM č.25 2017 (PDF)
07.03.2017 ZM o poskytovaní verejných služieb ZM o poskytovaní verej.služieb (PDF)
08.03.2017 Inzercia ZM inzercia (PDF)
16.03.2017 Zabezpečenie podujatia - koncert Jozef Holly Band - Robotnícky dom ZM č. 18 2017   (PDF)
17.03.2017 Ochrana objektu Pod Horkou 20 ZM č. 201707    (PDF)
20.03.2017 Podujatie MS SR Rapid šachu RD ZM č. 26 2017   (PDF)
22.03.2017 Realizácia podujatia - Majstrovstvá SR 2017 v DCC - Robotnícky dom ZM č. 19 2017   (PDF)
22.03.2017 Dodanie HOBBY a PROFI produktov KZ č. 010572017  (PDF)
29.03.2017 Zmluva o vykonaní prác-UVT BB ZM č. 11/34/-2017  (PDF)
29.03.2017 Predpredaj vstupeniek RD ZM č. 742/2017/OPM-IC(PDF)
10.04.2017 Dodatok k ZM  o poskytovaní verejných služieb Dodatok k ZM o poskytovaní verejných služieb (PDF)
12.04.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 30/2017 (PDF)
13.04.2017 S.B.A. ZM č. 29/2017 (PDF)
28.04.2017 Zmluva o nájme nehnuteľností  ZM č. 31/2017 (PDF)
03.05.2017 Baroková opera - Dido a Aeneas ZM č.32/2017 (PDF)
09.05.2017 Zmluva o akceptacii platobnych kariet ZM platobne karty (PDF)
22.05.2017 Zmluva o spolupráci  ZM č. 36/2017 (PDF)
25.05.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 34/2017 (PDF)
30.05.2017 ZM o spolupráci s Občianským združení v RD ZM č.36/2017-b (PDF)
30.05.2017 ZM č.33 spolupráca zmluvných strán ZM č. 33/2017 (PDF)
06.06. 2017 ZM č.37 spolupráca s SOPK Bratislava ZM č. 37/2017 (PDF)
28.06. 2017 Mandátna zmluva s Duklou BB ZM č. 38/2017 (PDF)
29.06. 2017 Chladiace zariadenie Krematórium BB ZM č. 43/2017 (PDF)
30.06. 2017 Zmluva o partnerstve a spolupráci ZM o partnerstve a spolupráci (PDF)
30.06. 2017 Kolesový nakladač KZ č. Z201728499_Z (PDF)
30.06. 2017 Zmluva o prenájme športovísk ZM o prenájme športovísk (PDF)
30.06. 2017 Kúpna zmluva na čistiace prostriedky  ZM č. 39/2017  (PDF)
15.07. 2017 Kancelárske potreby a tlačivá Rámcova ZM č.VZ 12/2017 (PDF)
18.07. 2017 ZM výmena okien telocvičňa Magurská 16 BB ZM č. 218/2017 (PDF)
20.07. 2017 Koncert Jozefa Maka 23.7. 2017 ZM č. 35/2017 (PDF)
27.07.2017 Dodatok č.1 k ZM č.36 ZM č.36/2017 dodatok č.1  (PDF)
27.07.2017 Slovenská letecká agentúra ZM č. 40/2017 (PDF)
28.07. 2017 Tanečná súťaž o pohár Robotníckeho domu ZM č.45/2017 (PDF)
31.07. 2017 Upratovacie služby stredisko Podnik a Krematórium ZM č. 44/2017  (PDF)
17.08. 2017 Spolupráca v rámci výchovno-vzdelávacej,osvetovej a kultúrnej činnosti ZM č. 41/2017  (PDF)
17.08. 2017 Gumová dlažba PIN-HOLE Kúpna ZMč. Z201740442-Z  (PDF)
18.08. 2017 Dodávka pneumatík a pneuservis ZM č.47/2017 (PDF)
18.08.2017 Zmluva o dielo telocvičňa Magurská Zmluva o dielo (PDF)
21.08. 2017 Dodávka OOPP ZM č.46/2017  (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 53/2017  (PDF)
31.08 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.58/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.59/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 60/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.62/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.82/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND,opravy a servis traktorove kosačky ZM č.49/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND na krovinorezy,motorové píly,kosy,servis a oprava ZM č.50/2017  (PDF)
12.09. 2017 ZM o dielo - oplotenie cintorína Podlavice  Zmluva o dielo (PDF)
12.09. 2017 Prenájom ihriska a telocvične ZČ Magurská 16 BB ZM č.51/2017 (PDF)
25.09. 2017 Koncert a krst nového CD Slovak Tango ZM č. 42/2017 (PDF)
26.09. 2017 Vedenie tvorivých dielní pre deti a dospelých ZM č.52/2017 (PDF)
28.09. 2017 Koncert skipiny KORBEN DALLAS ZM č.48/2017 (PDF)
02.10. 2017 Mandátna zmluva č.54/2017 ZM č.54/2017 (PDF)
05.10. 2017 Koncert skupiny La Giova ZM č.56/2017  (PDF)
06.10. 2017 Krst knihy Svedectvo veliteľa k čitateľovi. ZM č. 55/2017 (PDF)
16.10. 2017 Harmonia centrum OZ -Tvoríme srdcom ZM č.61/2017  (PDF)
25.10. 2017 Dodatok č.1 k ZM o platobných kartách Dodatok č.1 (PDF)
27.10. 2017 Prenájom telocvične  ZŠ Magurská ZM č.64/2017 (PDF)
30.10. 2017 Diskotéka Čaj o piatej Śktváň ZN č.72/2017 (PDF)
30.10. 2017 Diskotéka Čaj o piatej Fákova ZM č.73/2017 (PDF)
30.10. 2017 Fotoreportáž kultúrnych podujatí ZM č.74/2017 (PDF)
31.10. 2017 Rámcová zmluva servis a revízie plynových a tlakových zariadení RZ č.63/2017  (PDF)
03.11. 2017 Rámcová zmluva o dodávke krabíc na urny RZ č.65/2017 (PDF)
05.11. 2017 Mladosť Bystričanom ZM č.66/2017 (PDF)
12.11. 2017 Fotoreportáž Môj muzikálový svet ZM č.80/2017 (PDF)
15.11. 2017 Fotoreportáč kultúrnych podujatí ZM č.77/2017 (PDF)
15.11. 2017 Dielo umelca-spev ZM č.67/2017 (PDF)
15.11. 2017 Hra na kontrabase ZM č.68/2017  (PDF)
15.11. 2017 Hra na klavír ZM č.69/2017  (PDF)
15.11. 2017 Hra na akordeón ZM č.70/2017  (PDF)
20.11. 2017 Koncert  Chantal Poullain ZM č. 57/2017 (PDF)
21.11. 2017 Môj muzikálový svet ZM č,75/2017 (PDF)
24.11. 2017 Vianočná akadémia ZŠ Spojová ZM č.78/2017 (PDF)
01.12. 2017 Servis a opravy osobných automobilov ZM č. 71/2017 (PDF)
02.12. 2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie Zm č. 84/2017 (PDF)
07.12. 2017 Koncert  Vianočná Janais ZM č.76/2017 (PDF)
11.12. 2017 ZMLUVA o bežnom účte ZMLUVA o bežnom účte (PDF)
13.12. 2017 ČSOB dodatok č.2 ČSOB dodatok č.2 (PDF)
23.11. 2017 Vianoce s Alliance Francaise Zm č.81/2017 (PDF)
28. 11. 2017 LINOVEC dodatok k zmluve o poskytovaní služieb dodatok 1 (PDF)
30.11. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.83/2017 (PDF)
28.12. 2017 Celoročná zmluva na rok 2018 Tvorivé ateliery ZM č.79/2017  (PDF)
28.12. 2017 Prestavba garáže ZM č.85/2017 (PDF)
28.12. 2017 Oprava skleníka ZM č.86/2017  (PDF)
29.12. 2017 Nákup PHM na palivové karty Rámcová ZM č. 20013837 (PDF)

Rok 2018

   
02.01.2018 Dodávka plastových urien  ZM č. 1/2018 (PDF)
02.01.2018 Starostlivosť o technickú základňu Králiky ZM č. 2/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky ZM č.8/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom nebytoveho priestoru v Dome rozlúčky ZM č.9/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúťky ZM č.7/2018 (PDF)
02.01. 2018 Nájom nebytových priestorov AMAX BB Dodatok č.5 k ZM č.1/2013 (PDF)
02.01. 2018 Nájom nebytových priestorov BAPS Dodatok č.1 k ZM č.3/2017 (PDF)
02.01.2018 Prenájom parkovacieho miesta EMM Dodatok č. 3 k ZM č.10/2016 (PDF)
03.01.2018 Zabezpečenie diskotéky v Robotníckom dome ZM č.4/2018  (PDF)
02.01.2018 Úprava bežeckých a lyžiarských tratí ZM č.3/2018 (PDF)
09.01.2018 Novoročný koncert Dychová hudba Selčianka ZM č.5/2018 (PDF)
24.01.2018 Nákup kolorovaných farieb a lakov ZM č. 13/2018 (PDF)
26.01.2018 Nákup spojovacieho a kotviaceho materiálu ZM č. 14/2018 (PDF)
29.01.2018 Pow-en 2293/2017/PS-UMK (PDF)
02.02.2018 Slovak Parel Servis - vyzdvihnutie, preprava a doručenie vnútnoštátnych zásielok Servisná ZM (PDF)
02.02.2018 Čaj o piatej 28.1. 2018 ZM č.6/2018 (PDF)
02.02.2018 Zabezpečenie programu v Robotníckom dome 28.1. 2018 ZM č.10/2018 (PDF)
02.02.2018 Dodatky k plynu SPP Dodatky k zmluve SPP (PDF)
02.02.2018 Soiree Franco-Espagnole Vol.3 ZM č.16/2018 (PDF)
05.02.2018 Večer súčasného tanca 3 Zm č.11/2018 (PDF)
05.02.2018 Oslava sviatku sv.Tifona Zarezana ZM č.15/2018  (PDF)
11.02.2018 Balalajka Tour- Volnij Don ZM č.12/2018  (PDF)
12.02.2018 Kúpna zmluva - traktor Kubota, kosačka G860 Kúpna zmluva (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní-Mgr.Igor Gašpar,PhD-husle ZM č17/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní-Mgr,Rudolf Veselovský-1.violova kontra ZM č.18/2018  (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní -Mgr,Jana Ambrozová,PhD.- husle ZM č.19/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní Mgr.Rastislav Miklošík - kontrabas ZM č.20/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní Ing.Michal Škriečka - cimbal ZM č.21/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní Ing.Martin Šúr ZM č.22/2018 (PDF)
15.02.2018 Autorsky zákon Doc.Mgr.art.Juraj Sarvaš ZM č.23/2018 (PDF)
15.02.2018 Umluva o učinkovaní Marcela Čížová ZM č.24/2018 (PDF)
15.02.2018 Autorsky zákon Veronika Bodnáriková ZM č.25/2018 (PDF)
28.02.2018 Orange dohoda ohromadnom uzatvorení Dodatkov k ZM ZM č.A4427069 (PDF)
01.03.2018 RTVS - Realizácia a šírenie zvukovehé záznamu folkór. konceru "Keď si ja zaspievam" Zmluva č. ZM1004199 (PDF)
01.03.2018 Dodávka náhradných dielov na nákladné automobily ZM č. 26/2018 (PDF)
01.03.2018 Dodávka náhradných dielov na osobné automobily a motocykle ZM č. 27/2018 (PDF)
01.03.2018 Nákup traktorovej kosačky ETESIA HYDRO 124 DN Kúpna zmluva č. Z20189618_Z (PDF)
01.03.2018 Nákup traktorovej kosačky ETESIA HYDRO 124 HVHP - 2 ks Kúpna zmluva č. Z20189622_Z (PDF)
02.03.2018 Zmluva o servisnej starostlivosti kopírovacieho stroja  Zmluva č. 0402032018 (PDF)
05.03.2018 Zmluva o dodávke GPS systému MRI MOTION RECORD Kúpna zmluva č. 20180212 (PDF)
12.03.2018 Zmluva o zaistení predpredaja vstupeniek Zmluva č. 782/2018/OPM-IC (PDF)
16.03.2018 Zmluva o vykonaní prác s ÚVTOS - Kráľová 9/34-2018 (PDF)
19.03.2018 20.výročie LIONS CLUBu ZM č.29/2018 (PDF)
28.03.2018 Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja so servisom ZM č. 0628032018 (PDF)
28.03.2018 Zmluva o spolupráci Vokálny koncert Mária Porubčinová a Štefan Kocán ZM č. 30/2018 (PDF)
28.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 86/2017: Oprava sklenníka, zmena termínu dokončenia diela Dodatok č. 1 k ZM č. 86/2017 (PDF)
29.03.2018 Zmluva o poskytnutí služieb starostlivosti o športový areál Rakytovce ZM č. 31/2018 (PDF)
30.03.2018 Dispečing - CSM monitoring Zm č. 20180212 (PDF)
03.04.2018 Rámcová zmluva o výkopových prácach a úprave terénu ihrísk Zm č. 32/2018 (PDF)
05.04.2018 Zmluva o spolupráci Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných súťaží  ZM č. 33/2018 (PDF)
16.04.2018 Zmluva o spolupráci, predstavenie Peter Pan ZM č. 34/2018 (PDF)
16.04.2018 Zmluva o spolupráci, podujatie: Hudaj me, rodinko  Zm č. 35/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o dielo - Oprava strechy telocvičňa Magurská ZM č. 36/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spjolupráci. Vokálny koncert Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček v RD. ZM č. 37/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. FMÚ Figarova svadba ZM č. 38/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. ZŠ Ďumbierska Besiedka ku dňu matiek Zm č. 39/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. Pro-Konzervatórium Predstavenie dokonalá svadba Zm č. 40/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolurpáci. Pro-Konzervatórium - Absolventský koncert Martin Vetrák Zm č. 41/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 20 výročie ÚNSS Zm č. 42/2018 (PDF)
19.04.2018 Zmluva o nájme fliaš na technické plyny ZM č. 362165616 (PDF)
19.04.2018 Zmluva o nájme fliaš na technické plyny Zm č. 362165617 (PDF)
30.04.2018 Zmluva č. 44/2018 o kremácii nebožtíkov Zm č. 44/2018 (PDF)
14.05.2018 Technika na likvidáciu invazívnych rastlín AGROMEPA Zm č. Z201820998_Z (PDF)
24.05.2018 Zmluva o spolupráci. Súkromné centrum voľného času. Majstrovstvá SR vo video dancing Zm č. 45/2018 (PDF)
24.05.2018 Zmluva o spolupráci. Stredoslovenské tanečno-športové centrum. Výchovné koncerty Zm č. 46/2018 (PDF)
24.05.2018 Zmluva o spolupráci. E D U media. Tanec bohýň IV Zm č. 47/2018 (PDF)
25.05.2018 PZS - zmluva o spracúvaní osobných údajov zmluva (PDF)
12.06.2018 Zmluva o spolupráci. Pro-Konzervatórium. Brishka Zm č. 48/2018 (PDF)
12.06.2018 Zmluva o spolupráci. OZ Konvergencie. Koncert More Chassidic Songs Zm č. 49/2018 (PDF)
15.06.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Zm č. 50/2018 (PDF)
20.06.2018  BB EXPO podnájom nebytových priestorov- strechy montovaných garáží Pod hôrkou č. 20 Zm č. 51/2018 (PDF)
20.06.2018 Podnik medzitrhu práce. Dodatok č. 2 k 26/2017 Dodatok č. 2 k 36/2017 (PDF)
22.06.2018 EG Trade. Kosenie trávnikov vo svahu Zm č. 52/2018 (PDF)
22.06.2018 SLOB-real. Oprava telocvične Magurská 2-etapa Zm č. 53/2018 (PDF)
17.07.2018 Mandátna zmluva. Mesto Banská Bystrica Zm č. 62/2018 (PDF)
18.07.2018 Zmluva o dielo Rekonštrukcia krematória - 1. etapa Zm č. 54/2018 (PDF)
18.07.2018 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2. Klub priateľov Stredoškolského domova ml. Zm č. 55/2018 (PDF)
18.07.2018 Rámcová zmluva  Zm č. 56/2018 (PDF)
18.07.2018 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru Zm č. 57/2018 (PDF)
20.07.2018 NANTE. Kremačné služby Zm č. 58/2018 (PDF)
20.07.2018 SMUTA. Zmluva o kremácii. Zm č. 59/2018 (PDF)
27.07.2018 Stredoslovenské tanečno-športové centrum. Tanečné sústredenie Rob. dom Zm č. 60/2018 (PDF)
31.07.2018 Koncert Ján Ambróz v RD. Zm č. 61/2018 (PDF)
31.07.2018 RTVS. Výroba zvukového záznamu z koncertu Jána Ambróza v RD. ZM1004606 (PDF)
07.08.2018 Hudobné vystúpenie Mužskej speváckej skupiny z Heľpy v RD. Zm 63/2018 (PDF)
08.08.2018  Mesto Banská Bystrica. Nájomná zmluva - prenájom nehnuteľnosti Zm č. 1879/2018/PS ESM (PDF)
17.08.2018 BPP. Detský domček ZM č. 18MD000062 (PDF)
21.08.2018 Orange - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva (PDF)
21.08.2018 Orange hromadne dodatky zmluva (PDF)
21.08.2018 Orange dodatok poskytovanie verejnych sluzieb zmluva (PDF)
22.08.2018 Orange hromadne dodatky zmluva (PDF)
24.08.2018 Cech hostinských BB - OZ. Podujatie Slovak Bar Show 2018 Zm č. 64/2018 (PDF)
24.08.2018 Alliance Francaise. Podujatie v RD Zm č. 65/2018 (PDF)
31.08.2018 ZŠ Narnia. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 66/2018 (PDF)
31.08.2018  BK ŠKP 08 Banská Bystrica. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 67/2018 (PDF)
31.08.2018 Športový klub UMB. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 68/2018 (PDF)
31.08.2018 Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2  Zm č. 69/2018 (PDF)
11.09.2018 Linde. Prenájom fliaš na technické plyny Zm č. 362243396 (PDF)
11.09.2018 Linde. Prenájom fliaš na technické plyny Zm č. 362243397 (PDF)
18.09.2018 Prenájom RD. Bábkové divadlo na Rázcestí Zm č. 70/2018 (PDF)
18.09.2018 Prenájom RD. P.L.U.S., OZ ZM č. 71/2018 (PDF)
18.09.2018 Prenájom RD. Spoločenstvo detí Zeme, OZ Zm č. 72/2018 (PDF)
18.09.2018 Oprava telocvične Magurská 2 etapa dodatok Zm č. 53/2018 Dodatok 1
21.09.2018 Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 73/2018 (PDF)
21.09.2018 Prenájom futbalového ihriska na Sládkovičovej ulici a telocvične ZŠ Magurská Zm č. 74/2018 (PDF)
27.09.2018 Predstavenie CLOSE HARMONY FRIENDS 2018 RD. zmluva (PDF)
4.10.2018 Tenisový klub TENNis Fun Banská Bystrica. Prenájom telocvične ZŠ Magurská Zm č. 75/2018 (PDF)
8.10.2018 Mandátna zmluva s mestom Banská Bystrica Zm č. 76/2018 (PDF)
9.10.2018 Selčianka. Koncert Dychová hudba Selčianka Zm č. 77/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 78/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 79/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 80/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 81/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 82/2018 (PDF)
6.11.2018 Čaj o piatej Zm č. 83/2018 (PDF)
6.11.2018 Cyklistický klub. Oceňovanie - cyklokros v Robotníckom dome Zm č. 84/2018 (PDF)
6.11.2018 Stredoslovenské tanečno-športové centrum. Tanečná súťaž v RD. Zm č. 85/2018 (PDF)
  Nerealizovaná Zm č. 86/2018 (PDF)
14.11.2018 Čaj o piatej - moderovanie Zm č. 88/2018 (PDF)
26.11.2018 Ateliér 3G Zm č. 87/2018 (PDF)
26.11.2018 OZ Slovak Freerun Family. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 89/2018 (PDF)
07.11.2018 Nante. Kremácia Zm č. 90/2018 (PDF)
07.11.2018 SMUTA. Prenájom chladiaceho zariadenia Zm č. 91/2018 (PDF)
07.12.2018 LK Silencia. Prenájom chladiaceho zariadenia Zm č. 92/2018 (PDF)
07.12.2018 LK Silenica. Prenájom nebytového priestoru v RD Zm č. 93/2018 (PDF)
07.12.2018 Nante. Prenájom chladiaceho zariadenia Zm č. 94/2018 (PDF)
07.12.2018 Aqualand. Prenájom pozemkov Zmluva (PDF)
10.12.2018 Služby kremácie Zm č. 95/2018 (PDF)
     

 

Nájomné zmluvy za hrobové a urnové miesto - Centrálne pohrebisko mesta Banská Bystrica - Kremnička

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf /súbor/
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Pavel Bučko 02.01.2017  1 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Oravcová 11.01.2017  2 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Vidová 22.03.2017   3 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Bučko  10.04.2017  4 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Kristína Došová  19.04.2017  5 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  František Jakubov  27.04.2017  6 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Bieliková  28.04.2017  7 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Milena Ďurkovičová  28.04.2017  8 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Alžbeta Gregorová  28.04.2017  9 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Marián Mihálik  28.04.2017  10 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Alina Vanková  28.04.2017  11 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Hedviga Nemčoková  28.04.2017  12 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ingrid Hrudkayová  03.05.2017  13 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Drahoslava Michnová  19.05.2017  14 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Keníž  18.05.2017  15 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  René Manu  14.06.2017  16 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Švihorík  20.06.2017  17 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Hrončeková  16.06.2017  18 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Výlupok Šimko   29.06.2017  19 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Pavel Hurban  16.06.2017  20 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Tomuňák  16.06.2017  21 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vlasta Wertheimová  06.07.2017  23 2017
 Nájomná zmluva za  urnové miesto  Marta Šintajová  26.06.2017  24 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Bobáková  11.07.2017  25 2017
 Nájomné miesto za urnové miesto   Dáša Michnicová  11.08.2017  26 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Ján Spodniak  02.08.2017  27 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jana Semanová  02.08.2017  28 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ľubomír Suchý  03.10.2017  29 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Ján Bielik  28.08.2017  30 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Janka Vrťová  28 08 2017  31 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oľga Komorová  11.09.2017  32 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jaroslava Vančová  07.09.2017  33 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Iveta Smolová  11.09.2017  34 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Janka Kšenzuliaková  04.09.2017  35 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ladislav  Kovalík  22.09.2017  36 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Pupalová  22.09.2017  37 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zlata Šebelič  22.09.2017  38 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marie Balcová  28.09.2017  39 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Bučko  28.09.2017  40 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Patrícia Plhalová  03.10.2017  41 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Sokol  08.10.2017  42 2017
 Nájomná zmluva za urnové  miesto  Ivan Račák  04.10.2017  43 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Fartelová  04.10.2017  44 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Soňa Stachová  02.11.2017  45 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Murín   08.11.2017  46 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Koreňová  22.12.2017  47 2017
       
   ROK    2018    
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Miroslav Nemčok  07.02.2018  1 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zdenko Súkeník  03.04.2018  2 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Miroslav Drvár  24.04.2018  20 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Štefánia Beháňová  09.05.2018  3 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto     Viera Grígerová  10.05.2018  4 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Martina Jančová  14.05.2018  5 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Martina Jančová  15.05.2018  6 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ľuboš Balošák   21.05.2018  7 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Peter Kováč   21.05.2018  8 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jana Jakubisová  21.05.2018  14 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Sršňová  22.05.2018  9 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    František Dikácz  22.05.2018  11 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Patrik Milo  21.05.2018  12 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Ján Lamper  21.05.2018  13 2018
Nájomná zmluva  za urnové miesto    Fatima Schejbalová  21.05.2018  15 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Andrej Tibor   21.05.2018  16 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Alžbeta Fukasová  22.05.2018  10 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jolana Spišiaková   31.05.2018  17 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Peter Švantner   31.05.2018  18 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Lenka Leštáková  01.06.2018  19 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Adriána Žabková   21.06.2018  21 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Alena Poláčková   22.06.2018  22 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Jelena Pásniková  02.07.2018  23 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Olivová  03.7.2018  24 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ivan Kiš  04.07.2018  25 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mária  Huťková  12.07.2018  26 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Renáta Homolková   18.07.2018  27 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ľuboslava Gádošiová  18.07.2018  28 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Lenka Knižka  18.07.2018 29 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Milan Ľalik  18.07.2018  30 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Martin Ozsvald  02.08.2018 31 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Kelescéni 03.08.2018 32 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. arch.Mária Chocholová 31.08.2018 33 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  František Rychtárik   31.08.2018 35 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Andrea Ivorová  04.09.2018  36 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Iveta Slobodníková 18.09.2018 37 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Daniel Števula 24.09.2018 38 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Oravcová  24.09.2018  39 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Antónia Mareková  24.09.2018   40 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Silvia Babelová  28.09.2018  34 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozefína Dvorská 06.10.2018 41 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Andrea Halajová 09.10.2018 42 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Hugenová 12.10.2018 43 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Elena Hudecová 26.10.2018 44 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ivan Torma 28.11.2018  45 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Holek  10.12.2018  46 2018

Nájomné zmluvy za urnové miesto - Urnový háj - Kremnička

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf  /súbor/
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Miroslav Mazúch  02.05.2017  16 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Mišutková  10.05.2017  17 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Viera Kmečová   10.05.2017  18 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Darina Knotková  11.05.2017  19 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Vorbach  11.05.2017  20 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Gabriela Girovská  19.05.2017  21 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Tatiana Spurná  22.05.2017  22 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Kamila Hříchová  22.05.2017  24 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Darina Dinevová  13.06.2017  25 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jozef Řezanka  21.06.2017  27 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Elena Kadlecová  21.06.2017  28 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Dávidová  21.06.2017  29 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ľubica Krajči Konzelmannová  21.06.2017  30 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Gajdošová  22.06.2017  31 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Juraj Bót  22.06.2017  32 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ondrej Mišánek  22.06.2017  33 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Huťková  28.06.2017  34 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto.  RNDr. Igor Serváček  28.06.2017  35 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Dáša Albertyová  11.07.2017  37 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Píš  13.07.2017  38 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Silvia Tešlárová  14.07.2017  39 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Viera Slivková  14.07.2017  40 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mária Kečkešová  14.07.2017  41 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Zorka Koribaňová  14.07.2017  42 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jana Podhradská  17.07.2017  43 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Edita Mechelová   25.07.2017  44 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marek Antal  28.07.2017  45 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Karol Sviták  31.07.2017  46 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alica Styková  14.06.2017  48 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Kochlicová  17.06.2017  49 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Vlasta Vargicová  22.08.2017  50 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Tatiana Ulická  25.08.2017  51 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Crmanová  05.09.2017  52 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ivan Šufliarsky  11.09.2017  53 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Škrabská  14.09.2017  54 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Zimsová  13.09.2017  55 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Štefan Bako  18.09.2017  56 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Tkáčik  07.10.2017  57 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Michal Valaskaj  29.09.2017  58 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Zita Minárová  15.11.2017  59 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Bystrianská  03.10.2017  60 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Viera Murgašová  06.10.2017  61 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Juraj Belha  15.12.2017  62 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír  Polášek   13.10.2017  63 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Nikola Vajayová  13.10.2017  64 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Gajdošová Lehocká   18.10.2017  65 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  PhDr. Peter Lamač  19.10.2017  66 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Radovan Tomáš  20.10.2017  67 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Adamíková  25.10.2017  68 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alena Nahálková  31.10.2017  69 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Hrnčiarová  30.10.2017  70 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Mozola   31.10.2017  71 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Milan Slobodník  02.11.2017  72 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Vladimír Dobrík  02.11.2017  73 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   MUDr. Radomír Kadleček  03.11.2017  74 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslava Stanislavová  07.11.2017  75 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Marta Kozáková  06.11.2017  75a 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Imrich Szaniszlo  06.11.2017  76 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Milan Dobiaš  04.12.2017  78 2017
       
   ROK 2018    
Nájomná zmluva za urnové miesto   Erika Skřivánková  25.01.2018  1 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ľuboš Dobrota   22.02.2018  2 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Zita Frasanelliová  05.03.2018  3 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Zita Frasanelliová  05.03.2018  4 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Pavol Luknár  05.03.2018  5 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Gabriela Fabianová  14.03.2018  7 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Tomáš Barcaj  16.03.2018  8 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Peter Kosec  21.03.2018  9 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Karolína Jadašová  04.04.2018 10 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alexandra Krnáčová  06.04.2018 11 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Alena Badinková  09.04.2018 12 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Igor Majer  17.04.2018 13 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Soňa Brnová    17.04.2018 14 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Pavel Šúr   18.04.2018 15 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Kvetoslav Husár   05.04.2018 16 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Valéria Maďarová  25.04.2018 17 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Tomáš Filipovič   26.04.2018 18 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Dušan Bielik  02.05.2018 19 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Zorvanová  03.05.2018 20 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Radošová    07.05.2018 22 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Vlasta Šmardová   14.05.2018 24 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Lukáš Olas  14.05.2018 27 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Kopišová  14.05.2018 29 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ladislav Lovič  14.05.2018 30 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto     Peter Karvaš  17.05.2018 23 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Viera Válovčanová  15.05.2018 25 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Pecková   16.05.2018 26 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Milota Oravcová  14.05.2018 31 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   JUDr. Dušan Frčo  18.05.2018 32 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Blažena Sadloňová  24.05.2018 34 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Milan Chalmovský  24.05.2018 35 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jozef Vlček  29.05.2018 36 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Igor Ciglan  30.05.2018 21 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Miroslava Budová  01.06.2018 37 2018 
Nájomná zmluva za urnové mesito    Ivana Lešková   08.06.2018 38 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   JUDr. Radoslav Mišík  14.06.2018 39 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Olívia Valičková  14.06.2018 40 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jozef Zlúky   29.06.2018 41 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Andrea Cena  10.07.2018 44 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Lulia Baková  20.07.2018  45 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Peter Hrmo  25.07.2018  46 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Bernátová   27.07.2018 47 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc. Roman Filipčan 01.08.2018 48 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Michaela Grofčíková 10.08.2018 49 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Janečka 13.08.2018  51 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dušan Kojnok  14.08.2018 57 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Scharf  22.08.2018 50 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Alžbeta Révayová  22.08.2018  52 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Babiaková  22.08.2018  53 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Stanislav Kaliský  31.08.2018  54 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lenka Ďuricová 05.09.2018  56 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Ivan Klokner 07.09.2018 55 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dominika Buchtelová  10.09.2018  58 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Lichý 20.09.2018 59 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Dutka 26.09.2018 60 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Dana Štubianová  27.09.2018 61 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto - mohyla Mgr. Mária Teicherová 01.10.2018 62 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vlasta Kmeťová  01.10.2018 63 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Jana Štefancová 05.10.2018 64 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľubica Baisová 16.10.2018 65 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Lívia Oravcová 16.10.2018 66 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Katarína Drengubiaková 19.10.2018  67 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Machanová 22.10.2018 68 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Róbert Bešták 19.10.2018 69 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dušan Paulík  23.10.2018  70 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Lýdia Auxtová 23.10.2018 71 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Veronika Mikulová 26.10.2018  72 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lívia Oravcová 02.11.2018 73 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Róbert Beňo  16.11.2018  74 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Mgr. Peter Gábor 29.11.2018 6 2018

 

Nájomné zmluvy za hrobové a urnové miesto - Rímskokatolícky cintorín - Nám. Š. Moysesa

 

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf /súbor/
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marta Lukáčová  13.04.2017  42 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lýdia Stančíková  03.04.2017  43 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Bc. Adam Sitkár  04.04.2017  44 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Karok Vallo  05.04.2017  45 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Emil Komáromy  06.04.2017  46 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Letková  06.04.2017  47 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Janka Hajduová  07.04.2017  48 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Caban  11.04.2017  49 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Hojsík  13.04.2017  50 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Tatiana Kudelková  20.04.2017  51 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Štefan  Balog  19.04.2017  52 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jaroslava Klejchová  19.04.2017  53 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Synák-Varga  20.04.2017  54 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Vladimír Zvara  21.04.2017  55 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľuboslav Vician  24.04.2017  56 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Richard Bláha  24.04.2017  57 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zita Beláková  25.04.2017  58 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Steinhübel  25.04.2017  59 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Ján Kothaj  27.04.2017  61 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Zora Guldanová  27.04.2017  62 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anastázia Krahulcová  03.05.2017  63 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Peter Lahvička  03.05.2017  64 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Pohlová  04.05.2017  65 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Drahomíra Tannhauserová  04.05.2017  66 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Magdaléna Škrabalová  04.05.2017  67 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Mikuš  15.05.2017  68 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Laubertová  09.05.2017  69 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Pavol Kontra  10.05.2017  70 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Patráš  10.05.2017  71 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ivica Vysoká   12.05.2017  72 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Drahoslava Černáková  12.05.2017  73 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Adrian Pobjecký  18.05.2017  74 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Ondrejková  23.05.2017  75 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Ševčíková  23.05.2017  76 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Vladimíra Komorová   23.05.2017  77 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Kantarský  01.06.2017  78 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Petrovič  02.05.2017  79 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Selepčány  05.06.2017  80 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alena Kindernayová  07.06.2017  81 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alena Kindernayová  07.06.2017  82 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zuzana Leitlová  13.06.2017  83 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marta Belková  14.06.2017  84 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   PaedDr.Mgr. Zuzana Blažeková  14.06.2017  85 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Elena Lichá  15.06.2017  86 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Jaromír Vaňous  15.06.2017  87 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marcela Ryšavá  21.06.2017  89 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Doc. RNDr. Ivan Ružička  26.06.2017  91 2017
Nájomná zmluva za hrobové miestov   Estera Blašková  30.06.2017  93 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Meľaga  04.07.2017  94 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Radoslav Maslík   06.07.2017  95 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Igor Kmeť  07.07.2017  96 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Milan Supek  07.07.2017  97 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   František Kmeť  10.07.2017  98 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Michaela Mrázová   10.07.2017  99 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Marián Pač  10.07.2017  100 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Francisty   10.07.2017  101 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Dušan Masný  10.07.2017  102 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Němcová  11.07.2017  103 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Donovalová  11.07.2017  104 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Čiefová  11.07.2017  105 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Čiefová  11.07.2017  106 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martin Podhora  12.07.2017  107 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Soňa Mesiariková  13.09.2017  108 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Zuzana Bejdová  13.07.2017  109 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Natália  Lukyová  13.07.2017  110 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Zuzana Windtová  11.08.2017  111 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Zuzana Holubcová   13.08.2017  112 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Koštialová  27.07.2017  113 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ružena Lošonciová  13.07.2017  114 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Miroslav Chreno  31.07.2017  115 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Koloman Otruba  31.07.2017  116 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Zvarová  13.07.2017  117 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ingrid Schindlerová  13.07.2017  118 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Alena Němcová  13.07.2017  119 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Peter Petráš  13.09.2017  120 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eugen Lalík  13.07.2017  121 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Anna Vydúreková  14.07.2017  122 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ladislav Valach  18.07.2017  124 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Iveta Hollá  24.07.2017  125 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Weindlingová  27.07.2017  126 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Monika Gergeľová  28.07.2017  127 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ľubica Hricová  31.07.2017  128 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ladislav Hliva  31.07.2017  129 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Darina Janšová  01.08.2017  130 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Takáč  02.08.2017  131 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Todeková  07.08.2017  132 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ján Rýs  07.08.2017  133 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Nikola pisarčíková  08.08.2017  134 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing.arch.Jaroslav Janek  08.08.2017  135 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Chladná  10.08.2017  136 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Chladná  10.08.2017  137 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Kaliská  09.08.2017  138 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   PaedDr.Lýdia Čellárová  11.08.2017  139 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Dagmar Lizoňová  11.08.2017  140 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Anna Salatnajová  09.08.2017  141 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Zdenka Melicherčíková  18.08.2017  142 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Magdaléna  Bučková  18.08.2017  143 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    MUDr. Jozef Chamko  25.08.2017  144 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Igor Bulla  04.09.2017  145 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Dušan Vojta  05.09.2017  146 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Pavol Maliniak  01.09.2017  147 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Alena  Rajcsányiová  31.08.2017  148 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Zbyňek Plško  08.09.2017  149 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ingrid Jazbecová  11.09.2017  150 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Gabriela Vaňousová  31.08.2017  151 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Margita Dekrétová  12.09.2017  152 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Monika Pletrichová  12.09.2017  153 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ján Ivanič  12.09.2017  154 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Pavol Bielik  12.09.2017  155 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslava Matečeková  12.09.2017  156 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Štefan Tvrdoň  12.09.2017  157 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Folk  12.09.2017  158 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ľubica Šramčíková  12.09.2017  159 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Marián Očenáš  12.09.2017  160 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Simona Šimková  31.08.2017  161 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Danislav  13.09.2017  162 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Čermáková   18.09.2017  163 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Tomáš Koniar  18.09.2017  164 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Dušan Lukas  19.09.2017  165 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ingrid Vesecká  29.09.2017  166 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Marcela Lovrantová   29.09.2017  167 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Chladná   21.09.2017  168 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Kostráb  21.09.2017  169 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ladislav  Kurjan  01.10.2017  170 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   JUDr. Katarína Holečková  01.10.2017  171 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Kamzíková  29.09.2017  172 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   PhDr. Jozef Ivan,CSc.  29.09.2017  173 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Natália Pecníková  29.09.2017  174 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubica Švajková  15.10.2017  176 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   RNDr. Mária Mudráková  04.10.2017  177 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Jana Rakytová  06.10.2017  178 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Chladná  06.10.2017  179 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Beáta Turchányiová  18.09.2017  180 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Alica Brečková  06.10.2017  181 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Sedlák  11.10.2017  182 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Edita Šiašovská  11.10.2017  183 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubomír Rybár  11.10.2017  184 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Silvia Mistríková  12.10.2017  185 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Leona Minaříková  13.10.2017  186 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ivan Miko  16.10.2017  187 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Karol Koubek  17.10.2017  188 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľudmila Sedliaková  18.10.2017  190 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  191 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  192 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  193 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Miroslava Longauerová  24.10.2017  194 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Martinková  25.10.2017  195 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Branislav Kubiš  25.10.2017  196 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   František Javúrek  27.10.2017  198 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  199 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  200 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  201 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  202 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Zárecká  30.10.2017  203 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Štubňa  30.10.2017  204 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ján Lenci  30.10.2017  205 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Štifnerová  30.10.2017  206 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Helena Gindlová  30.10.2017  207 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marian Zimmermann  30.10.2017  208 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ľubica Benická  31.10.2017  209 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Mária Cesnaková  31.10.2017  210 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Zárecká  01.11.2017  211 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Eva Eliášová  01.11.2017  212 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Helena Homzová  01.11.2017  213 2017
Nájomná zmluva za hrobové miestov  Helena Homzová  01.11.2017  214 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Vlasta Mitterová  02.11.2017  215 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miloš Netopil  02.11.2017  216 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Kluzová  02.11.2017  217 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Zuzana Hrdinová  09.11.2017  218 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Grúberová  03.11.2017  219 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Silvia Nererová  06.11.2017  220 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Vojtech Benko  07.11.2017  221 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Matej Droppa  07.11.2017  222 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Kornélia Dianišková  07.11.2017  223 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Pavol Sedílek  07.11.2017  224 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Martina Bacharová  08.11.2017  225 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Klarisa Králová  09.11.2017  226 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Tomáš Janhula  09.11.2017  227 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oldřich Krédl  09.11.2017  228 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oldřich Krédl  09.11.2017  229 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Silvia Murgašová  10.11.2017  230 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Mihaliková  10.11.2017  231 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  RNDr. Daniel Očenáš  10.11.2017  232 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Šárka Ferencová  10.11.2017  233 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Roman  Murgaš  10.11.2017  234 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Elena Matulová  13.11.2017  235 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marcela Halamová  14.11.2017  236 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Briš  15.11.2017  237 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Elenóra Rontšinská  16.11.2017  238 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Gabriela Matušková  21.11.2017  239 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Marian Fillo  27.11.2017  240 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Otiepka   20.11.2017  241 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ľubica Murgašová  27.11.2017  242 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Kolesár  27.11.2017  243 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Kolesár  27.11.2017  244 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alfonz Bardiovský  28.11.2017  245 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubica  Rafajová  04.12.2017  245a 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marian Švehla  28.11.2017  246 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Bilčák  28.11.2017  247 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Schmidt  29.11.2017  248 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing.Juraj Kútik  29.11.2017  249 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marián Bais  29.11.2017  250 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Milan Chladný  30.11.2017  251 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Pavol Drábik  29.11.2017  252 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Radoslav Tvrdoň  30.11.2017  253 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Radoslav Tvrdoň  30.11.2017  254 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jaroslava Harrisová  30.11.2017  255 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Benčatová  01.12.2017  256 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Rabiňáková  01.12.2017  257 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Studený  01.12.2017  258 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Martina Mundierová  04.12.2017  259 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dagmar Brčková  29.12.2017  260 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Petrík  05.12.2017  261 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Peter Kukula  11.12.2017  262 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Rybárová  11.12.2017  263 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Rusnáková  12.12.2017  264 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Klára Golecká  12.12.2017  265 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Viera Slivková  18.12.2017  266 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Viera Slivková  18.12.2017  267 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Mária Zacharová  13.12.2017  268 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Dagmar Sanitrárová  13.12.2017  269 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Stanislava Snopková  18.12.2017  271 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Róbert Klobušický  18.12.2017  272 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marcela Kupcová  28.12.2017  273 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Peter Gregor  28.12.2017  274 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Róbert Striež  28.12.2017  275 2017
       
           ROK   2018    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto   Elod Mayer  13.01.2018  1 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Rusková  04.01.2018   2 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Rusková  04.01.2018   3 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Dalibor Vašica   09.01.2018  4 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Darina Žigová  09.01.2018  5 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Margaréta Velická  09.01.2018  6 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    MUDr. Margaréta Velická  09.01.2018  7 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Marek Šimo  12.01.2018  8 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zita Vašková  15.01.2018  9 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Karol Zmoray  18.01.2018  10 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Švagerko  17.01.2018  11 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Magdaléna Ružinová  23.01.2018  12 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. František Dvořák  22.01.2018  13 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ján Čunderlík  23.01.2018  14 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Aleš Rogožan  24.01.2018  15 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Herta Daridová  24.01.2018  16 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Ján Schindler   26.01.2018  17 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Filip Roháček  29.01.2018  20 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Karol Demuth  29.01.2018  21 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Roman Okánik  05.02.2018  23 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Soňa Kršková  05.02.2018  24 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Soňa Kršková  05.02.2018  25 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Bobáková  12.03.2018  18 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Bobáková  12.03.2018  19 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ivan Lacek  19.02.2018  26 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Adam Horanský  12.02.2018  27 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto PaedDr. Marcela Horanská  12.02.2018  28 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Želmíra Kuchťáková  12.02.2018  29 2018
Nájomná zmluvaza urnové miesto   Róbert Bešták   14.02.2018  30 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Alexander Hano  14.02.2018  31 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Vladimír Bauko  20.02.2018  33 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Iveta Gubrianska  21.02.2018  35 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Nicole Oravkinová  21.02.2018  36 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Lenka Hlaváčiková  22.02.2018  37 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Veronika Hrašnová  27.02.2018  39 2018
Nájomná zmluva za urnové  miesto    Roman Gubka  28.02.2018  40 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Elena Klátiková   05.03.2018  42 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Eleonóra Kulková  07.03.2018  43 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Dušan Veselovský  06.03.2018  44 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    MVDr. Vladislava Sojáková  07.03.2018  45 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing.Peter Miklas   13.03.2018  47 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Denisa Schlencová  13.03.2018  48 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Helena Holková  14.03.2018  49 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Alena Šimková  20.03.2018  50 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Lucia  Vladovičová  21.03.2018  51 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Číž  23.03.2018  52 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   MUDr. Mária Adámková  26.03.2018  53 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Miriam Otrubová   03.04.2018  55 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica  Sásiková  05.04.2018  54 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Juliana Kmeťová  05.04.2018  57 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Danica  Dúbravcová  05.04.2018  58 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jakub Antuš  06.04.2018  59 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslav Kluvanec  09.04.2018  61 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MVDr. Michal Beňuška  09.04.2018  62 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mariana Ondrejková   10.04.2018  63 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Soňa Kuzmová   10.04.2018  64 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Guštafíková  12.04.2018  65 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Lýdia Ternuščáková  12.04.2018  67 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Mokrošová   10.04.2018  68 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Mokrošová  10.04.2018  69 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mgr. Alexandra  Slováková   13.04.2018  70 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Eva Žigová   17.04.2018  71 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Veronika Demelová   18.04.2018  72 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Eva Slabejová  24.04.2018  66 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gregor Bohumil   19.04.2018  74 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Eva Vincúrová  20.04.2018  75 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Jaroslav Karpiš   24.04.2018  77 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Iveta Spodniaková   26.04.2018  78 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Vereš  27.04.2018  79 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  RNDr. Jozef Dupej,CSc.  27.04.2018  80 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Doc. Ing.Helena Čierna, PhD   09.05.2018  82 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Valéria Mesíková  07.05.2018  81 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Lucia Lipnická   07.05.2018  104 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ivan Kyzúr  10.05.2018  83 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Leško  10.05.2018  84 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Pavel Švec   10.05.2018  86 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mikuláš Mokryš   10.05.2018  87 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Rastislav Kučera   10.05.2018  88 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Zuzana Vargová  10.05.2018  89 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Ivan Saktor  14.05.2018  90 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   PhDr. Bc. Jaromír Jakuš  14.05.2018  94 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Monika Boľošová  15.05.2018  96 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. ľubomír Dovičín  15.05.2018  98 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Viliam Fraňo  15.05.2018  76 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Martin Andel  17.05.2018  95 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Martin Andel   17.05.2018  97 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Oto Slavoš  15.05.2018  100 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Danka Vaníková  15.05.2018  101 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Matuška   18.05.2018  102 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Oľga Rudnická  18.05.2018  85 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. vladimír Vránsky  18.05.2018  92 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Brablec  18.05.2018  94 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Tomáš Chal  21.05.2018  103 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   JUDr. Tomáš Boľoš  22.05.2018  131 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Branislav Lencsés  23.05.2018  105 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Alexandra Kmeťová  23.05.2018  106 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    PaedDr. Miloslava Sudolská,PhD.  23.05.2018  107 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Andrea Neuzerová  24.05.2018  108 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Holecová  25.05.2018  109 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Oľga Šimonová  28.05.2018  110 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Monika  Franeková   29.05.2018  119 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Martina Očenášová   29.05.2018  111 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  RNDr. Karol Lalik  29.05.2018  112 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Stanislava Fanfulíková  29.05.2018  113 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Janka Solavová  29.05.2018  116 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Alena Kolesárová  29.05.2018  34 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Jana Tvrdoňová  29.05.2018  73 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Oľga Škripková  01.06.2018  115 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Tomáš  Senček  29.05.2018  118 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Marian Šandory  29.05.2018  120 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Kubínyová  30.05.2018   121 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Milan Bojo   31.05.2018  123 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Adriana Selecká   01.06.2018  124 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Peter Kontra   04.06.2018  127 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Alena Mikušová   04.06.2018  128 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Miriam Lechová   05.06.2018  129 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Július Cigler  05.06.2018  130 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    MUDr. Beata Saleh Omerová  07.06.2018  122 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Lýdia  Vajsová  12.06.2018  132 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ľubomíra Uhrínová    12.06.2018   133 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Tatiana Pastorová   12.06.2018  134 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mgr. Eugen Bertha  12.06.2018  135 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto krypta PhDr,PhD.Anna Butorová 12.06.2018 142 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Katarína Bényiová  18.06.2018  136 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zuzana Tarabová  20.06.2018  138 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Monika Kapustíková   20.06.2018  139 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Kováčová  20.06.2018  140 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Roháč  22.06.2018  143 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Roháč   22.06.2018  144 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Sofia Podracká  25.06.2018  145 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   JUDr. Renáta Vargová  26.06.2018  146 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ľudmila Poláková  28.06.2018  117 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Stanislav Donoval  28.06.2018  126 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ivan Kollár  28.06.2018  147 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Janka Šnírerová  28.06.2018  148 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Magdaléna Gregušová   28.06.2018  151 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Vránska   28.06.2018  152 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Dagmar Španielková   28.06.2018  154 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mára Albertová 28.06.2018 155 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr.Milota Fatkulinová 28.06.2018 156 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Renáta Baťková  28.06.2018  157 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Babeľová 28.06.2018 158 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Václav Špatka   29.06.2018  160 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Viera Mydlová  29.06.2018 153 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Jana Mottlová  02.07.2018  141 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Jaroslav  Ramža  04.07.2018  163 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Longauerová  04.07.2018  164 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Richard Klimo 04.07.2018 165 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Elena Difková  04.07.2018  166 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Elena Lašová   04.07.2018  167 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jozef Komžík   04.07.2018  168 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Martina Vrťová 04.07.2018 169 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Magdaléna Ivanová   11.07.2018  170 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Milota Chlumecká  11.07.2018  171 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ján Stančík   17.07.2018  174 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Karol Zaremba  17.07.2018  175 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ružena Stachová 17.07.2018 176 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Robert Valla  16.07.2018  178 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Robert Bešťák 16.07.2018 179 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mgr. Estera Zmoková  17.07.2018  180 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    RNDr. Jozef Dupej CSc.  24.07.2018  172 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Mikulová  24.07.2018  181 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Karol Živčák  25.07.2018 182 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Šályová  26.07.2018 183 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Soňa Selecká  27.07.2018 184 2018
Nájomná zmluva za hrbové miesto - krypta  Ing. Imrich Boľoš  27.07.2018 185 2018
ájomná zmluva za urnové miesto   Jana Hricová  01.08.2018  186 2018
Nájomná zmluva urnové miesto Mgr. Izolda Kerner 01.08.2018 187 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Richard Klimo 04.08.2018 165 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Alena Csicsayová 06.08.2018 188 2018
Nájomná zmluva za detské hrob. miesto Mária Karáseková 07.08.2018 189 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Michal Iskra 08.08.2018 91 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Nataša Haláššiová 09.08.2018 190 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Július Gašpar 09.08.2018 191 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Erika Brezánska  14.08.2018  192 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Bohuslav Žemba 14.08.2018  193 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Veselová  14.08.2018 194 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Karol Živčák  15.08.2018  195 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Phdr.Miroslav Paučo  16.08.2018  177 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Bulla  16.08.2018 196 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Vláčil 17.08.2018 197 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Mistrík  17.08.2018  198 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Murín 20.08.2018 199 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Murín  20.08.2018 200 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Iveta Šuľajová 22.08.2018 201 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubomíra Malagová  23.08.2018  202 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martin Giertl 27.08.2018  203 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Michaela Šáriková  28.08.2018 204 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Mackovič 30.08.2018 206 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Iveta Macáková 30.08.2018 207 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Lipták  31.08.2018  205 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Michal Bais 03.09.2018 208 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Malatincová 04.09.2018  209 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anton Vrubel  04.09.2018  210 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Majnholdová  04.09.2018 211 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Rozália Domoráková  04.09..2018  212 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miroslav Repaský  10.09.2018  213 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Emília Plšková  11.09.2018  214 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Šajbanová  12.09.2018  216 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dana Cibuľková  13.09.2018  217 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto PaedDr. Andrej Výboh PhD. 13.09.2018 218 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Milan Beňo  14.09.2018  219 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Marian Dvorský  14.09.2018  220 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Ruttkayová 17.09.2018 221 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Hilda Dropčová   25.09.2018  222 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimír Paulenka    25.09.2018  223 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Milan Miklóši  26.09.2018  224 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  PaedDr. Viera Styková  27.09.2018  225 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  František Podkonický  01.10.2018  226 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Čolaková  01.10.2018  227 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Rejdovianová  01.10.2018  228 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto Nataša Némethová  03.10.2018  229 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Pavel Vajda 04.10.2018 230 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Vladimír Piterka 05.10.2018 237 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Králiková 09.10.2018 231 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková  09.10.2018  232 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková   09.10.2018  233 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Králiková   09.10.2018  234 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková   09.10.2018 235 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková  09.10.2018 236 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Veronika Lehocká 09.10.2018  238 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Babjak  09.10.2018  239 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Mydlová  10.10.2018 240 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Hugenová 12.10.2018 241 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Vladimír Magiera  12.10.2018  242 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Vrlo 16.10.2018 244 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Roman Sýkora 16.10.2018 245 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zuzana Važanová 17.10.2018 246 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jozef Elias 17.10.2018 247 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miriam Ďurfinová  18.10.2018  248 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubica Janíková 18.10.2018 249 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Vladimír Ďurečka  23.10.2018  137 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Valentová 23.10.2018 250 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Vladimír Ďurečka  25.10.2018 251 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Milan Ujhely 25.10.2018 252 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ingeborg Kováčová 26.10.2018 253 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Imrich Beer 26.10.2018 254 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Jana Sándorová 29.10.2018  173 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Darina Vrbovská  29.10.2018  255 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Janka Lichá 29.10.2018 256 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Eva Reguliová  29.10.2018  257 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Búšová 29.10.2018 258 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Vigašová 30.10.2018 259 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Miroslav Slaný 30.10.2018 260 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Jarmila Šírová 01.11.2018  261 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miroslav Luby 02.11.2018 262 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Kanda  06.11.2018  263 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Tomáš Kubeša  07.11.2018  265 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing.Katarína Němcová  09.11.2018  266 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  PaedDr. Radoslav Klinec 12.11.2018  267 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Dvořáková  12.11.2018 268 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivana Hačková 13.11.2018 269 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  PhDr.Anita Huťková PhD 15.11.2018  270 2018 
Nájomná zmluva za hrobovémiesto  Erika Kubeková  15.11.2018 271 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Emília Filipková 15.11.2018 272 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ivan Laššák 20.11.2018  273 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr.,PhD. Renáta Kissová 22.11.2018 274 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc. Henrieta Oršulová 27.11.2018 275 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Bc. Henrieta Oršulová 27.11.2018 276 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Lucia Švehlová  27.11.2018  277 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Nora Kaduková  05.12.2018 278 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Andrea Adamcová 06.12.2018 279 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Naďa Murínová 06.12.2018 280 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zora Škulcová 12.12.2018 281 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zora Škulcová 12.12.2018 282 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Ing. Dušan Sova 13.12.2018  283 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Soňa Barányiová 13.12.2018 284 2018
       

Zoznam zmlúv, ktoré prešli z bývalej Správy športových a telovýchovných zariadení mesta na Záhradnícke a rekreačné služby

 

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy / dodatku
29.02.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva č. 01/NP/2012 (PDF)
29.02.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva č. 02/NP/2012 (PDF)
02.10.2012 Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/NP/2012 (PDF
11.07.2013 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 01/TT/2013 (PDF)
07.10.2013 Zmluva o prenájme oplotenia Zmluva č. 02/OP/2013 (PDF)
14.10.2013 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 02/TT/2013 (PDF)
17.10.2013 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmluva č. 04/TM/2013 (PDF)
24.10.2013 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/TT/2013 (PDF
22.07.2014 Zmluva o prenájme nehnuteľností Zmluva č. 01/NZ/2014 (PDF)
11.12.2014 Zmluva o prenájme futbalového ihriska Zmluva č. 02/FI/2014 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Magurskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 04/TM/2013 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/TT/2013 (PDF
31.10.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme telocvične Tatranskej Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/TT/2013 (PDF
31.12.2014 Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/NP/2012 (PDF
28.08.2015 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmlvua č. 01/TM/2015 (PDF)
29.10.2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmlvua č. 02/NP/2015 (PDF)
30.10.2015 Zmluva o prenájme telocvične Magurskej Zmlvua č. 02/TM/2015 (PDF)
30.11.2015 Zmluva o prenájme telocvične Tatranskej Zmluva č. 01/TT/2015 (PDF)