kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v piatom týždni v sume 88,50 €, celkovo je k 12.02. vyzbieraná suma 551,74 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v nedeľu 19.02 o 14:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

V končiacom 22. týždni (29.05. - 04.06.2017) sme pokosili ulice Trieda SNP I, ul. 29. augusta, Nová, Internátna pravá strana, Slnečná, THK (dokosí sa v sobotu 3.6.) Krivánska, Magurská, Park pod pamätníkom SNP a cintoríny Jakub, Kostiviarska, Uľanka a stará Sásová. 

Pôvodne avizované kosenie ulíc Spojová a Šalgotarjánska prebehne budúci týždeň.

02.06.2017 17:43