kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a celý deň 22.11. bude z technických príčin Správa cintorínov a Krematória zatvorená !

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

V 35. týždni (28.08. - 03.09.) sme pokosili ulice Javornícka, Hviezdoslavova, Bellušova, Moskovská a Materské školy na uliciach Buková, Nová, Radvanská, 9. mája, stará Sásová, Karpatská, Magurská, Odbojárov, Jakub.

31.08.2017 13:55