kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a celý deň 22.11. bude z technických príčin Správa cintorínov a Krematória zatvorená !

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

V 31. týždni (31.07. - 06.08.) sme vykonali práce:
- pokosenie ulíc Spojová, THK, Chabenecká, Fatranská, T. Vansovej, M. Rázusa, Lazovná, Medený Hámor, časť Tatranskej,
- pokosenie cintorínov - centrálny cintorín v Kremničke, Uľanka, Kostiviarska, Jakub, stará Sásová, 
- pokosenie parčíkov na Karlove,
- vypletie burín zo záhonu ruží na Fortničke.

04.08.2017 12:59