kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v piatom týždni v sume 88,50 €, celkovo je k 12.02. vyzbieraná suma 551,74 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v nedeľu 19.02 o 14:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

V 31. týždni (31.07. - 06.08.) sme vykonali práce:
- pokosenie ulíc Spojová, THK, Chabenecká, Fatranská, T. Vansovej, M. Rázusa, Lazovná, Medený Hámor, časť Tatranskej,
- pokosenie cintorínov - centrálny cintorín v Kremničke, Uľanka, Kostiviarska, Jakub, stará Sásová, 
- pokosenie parčíkov na Karlove,
- vypletie burín zo záhonu ruží na Fortničke.

04.08.2017 12:59