kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a celý deň 22.11. bude z technických príčin Správa cintorínov a Krematória zatvorená !

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

V 30. týždni (24.07. - 30.07.) sme pokosili ulice Národná, Horná, Skuteckého, námestie SNP, Kalinčiakova, Internátna ľavá aj pravá strana, Rudlovská cesta, Strmá, Pod Bánošom, Ďumbierska, Beskydská, Gerlachovská, Mestský park, park pod pamätníkom SNP, Mestský park, MŠ v Jakube, MŠ Radvanská, MŠ ul. 29. augusta a časť ulice THK.

28.07.2017 12:23