kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v piatom týždni v sume 88,50 €, celkovo je k 12.02. vyzbieraná suma 551,74 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v nedeľu 19.02 o 14:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

V 30. týždni (24.07. - 30.07.) sme pokosili ulice Národná, Horná, Skuteckého, námestie SNP, Kalinčiakova, Internátna ľavá aj pravá strana, Rudlovská cesta, Strmá, Pod Bánošom, Ďumbierska, Beskydská, Gerlachovská, Mestský park, park pod pamätníkom SNP, Mestský park, MŠ v Jakube, MŠ Radvanská, MŠ ul. 29. augusta a časť ulice THK.

28.07.2017 12:23