kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 

Informácia o priebehu kosieb počas 28. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 28. týždňa

V 28. týždni (10.7. - 16.7.2017) sme pokosili ulice Trieda SNP I, Radvanská, Oremburská, Krivánska, Rudohorská, Pieninská a cintorín Podlavice.

14.07.2017 13:33