kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a celý deň 22.11. bude z technických príčin Správa cintorínov a Krematória zatvorená !

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

V 21. týždni sme pokosili nasledovné ulice: Hviezdoslavova, Hronské predmestie, Cesta k nemocnici, Kalinčiakova, Jilemnického, Nešporova, THK, Mateja Bela, Javornícka a Karpatská.
Okrem toho sa pokosili aj cintoríny Podlavice, Majer I, Majer II, Senica a Centrálny cintorín v Kremničke.

Počas soboty sa navyše ešte pokosí ulica Trieda SNP I, Švermova a Pieninská.

26.05.2017 11:11