kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v piatom týždni v sume 88,50 €, celkovo je k 12.02. vyzbieraná suma 551,74 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v nedeľu 19.02 o 14:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

V 21. týždni sme pokosili nasledovné ulice: Hviezdoslavova, Hronské predmestie, Cesta k nemocnici, Kalinčiakova, Jilemnického, Nešporova, THK, Mateja Bela, Javornícka a Karpatská.
Okrem toho sa pokosili aj cintoríny Podlavice, Majer I, Majer II, Senica a Centrálny cintorín v Kremničke.

Počas soboty sa navyše ešte pokosí ulica Trieda SNP I, Švermova a Pieninská.

26.05.2017 11:11