kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a celý deň 22.11. bude z technických príčin Správa cintorínov a Krematória zatvorená !

Informácia o priebehu kosieb počas 20. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 20. týždňa

Počas 20. týždňa sa pokosili Podlavice a ulice Rudohorská, Starohorská, Radvanská, Tulská, Moskovská a Oremburská (veľké plochy).

Počas soboty 20.5. sa navyše pokosia ulice THK, Vajanského a Oremburská (dokášanie).

 

19.05.2017 12:10