kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a celý deň 22.11. bude z technických príčin Správa cintorínov a Krematória zatvorená !

Informácia o kosbách v 23. týždni

Informácia o kosbách v 23. týždni

V 23. týždni (5.6. - 11.6.) sme pokosili ulice Trieda SNP II, Spojová, Šalgotarjánska, Kráľovoholská, Ružová, Inovecká a cintoríny Skubín a Rímskokatolícky cintorín.

V sobotu 10.6. sa ešte pokosia ulice Bakossova, Mládežnícka, Jelšový hájik na Rudohorskej a kosodrevina Starohorská.

09.06.2017 18:53