Harmonogram kosenia v 29. týždni | ZaaresBB.sk
kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 29. týždni

Harmonogram kosenia v 29. týždni

V 29. týždni (16.7. - 22.7.2018) plánujeme kosbu ulíc Cesta k nemocnici, Povstalecká, Lipová, Limbová, Gaštanová, Bernolákova, Radvanská, Na Zábave, Na Tále, Na Plaváreň, Veterná a Sásovská cesta. 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. 

14.07.2018 17:52