kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Ošetrovanie stromov

V mesiaci január až marec 2017 prebieha vypiľovanie a ošetrovanie drevín na základe právoplatných výrubových povolení. Výruby prebiehajú najmä v Mestskom parku, kde sa spíli celkovo 97 stromov so zlým zdravotným stavom. Ako náhrada za vypílené stromy bude realizovaná výsadba nových 54 kusov zdravých stĺpovitých tisov a 98 kusov ďalších drevín, ktoré budú vysadené po diagonálach parku.