kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia

V 29. týždni (16.7. - 22.7.2018) plánujeme kosbu ulíc Cesta k nemocnici, Povstalecká, Lipová, Limbová, Gaštanová, Bernolákova, Radvanská, J. Haška, Na Zábave, Na Tále, Na Plaváreň, Veterná a Sásovská cesta

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných  nečakaných, prioritných úloh.