kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia

V 43. týždni (23.10. - 29.10.) plánujeme kosbu Internátna, zhrabávanie lístia s kosením v Mestskom parku, zhrabávanie lístia na cintoríne nám. Š. Moysesa (RKC) a na uliciach Beskydská, Gerlachovská, Ďumbierska, Fatranská a Chabenecká.