kvetinová výsadba

križovatka Poľná - Sládkovičova

kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 

Informácia o priebehu kosieb počas 22. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 22. týždňa

Počas 22. týždňa (28.5. - 3.6.2018) sa pokosili ulice Hronské predmestie, Azalkova, Astrova, Na Graniari, Školská, Andrašovana, prof. Sáru, Nedeckého, Kalinčiakova, Ľ. Štúra, Pod Bánošom, Pod Cintorínom, Pod Skalkou, kpt. Jaroša, Surovská, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Veterná, Starohorská kosodrevina a časť ulíc Mládežnícka a Internátna. Pokosili sa tiež cintoríny Námestie Š. Moysesa, Sásovská cesta, Podlavice, Skubín a Kostiviarska.

04.06.2018 12:01

Harmonogram kosenia cintorínov

Harmonogram kosenia cintorínov

Prehľad kosenia cintorínov:

Cintorín Námestie Š. Moysesa - pokosený v 16. týždni (14.4. - 20.4.2018)

Centrálny cintorín v Kremničke sekcia "A" a sekcia "B" - pokosený v 18. týždni (30.4. - 6.5.2018)

Urnový háj v Kremničke - pokosený v 18. týždni (30.4. - 6.5.2018)

Cintorín Kremnička obec, Iliaš - bude sa kosiť v 19. týždni (7.5. - 13.5.2018)

Cintoríny Podlavice, Sásová, Rakytovce - bude sa kosiť v 20. týždni (14.5. - 20.5.2018)

Cintoríny Skubín, Majer, Šálková, Jakub, Kostiviarska - Cintorín Kremnička obec - bude sa kosiť v 21. týždni (21.5. - 27.5.2018)

Cintoríny Senica, Uľanka - bude sa kosiť v 22. týždni (28.5. - 3.6.2018)

 

Harmonogram kosenia cintorínov sa posunul pri niektorých cintorínoch o týždeň oproti plánovanému koseniu z dôvodu plnenia iných prioritných úloh.

Ďakujeme za pochopenie.

04.05.2018 07:44