úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Telocvičňa Tatranská

SŠTZM prebrala v októbri 2012 telocvičňu na Tatranskej ulici do svojej správy. Telocvičňa sa nachádza v priestoroch bývalej základnej školy na Tatranskej ulici a je využívaná na tréningový proces prípraviek futbalových klubov Dukla a JUPIE, ale aj hokejbalovej prípravky. Okrem športových klubov je telocvičňa využívaná aj rôznymi rekreačnými športovcami na hranie basketbalu, futbalu a iných kolektívnych športov. Telocvičňa má rozmery 32 m x 16 m, podkladom sú parkety.

 

organizačný poriadok telocvične Tatranská

Cena prenájmu telocvične: 15 €/hod.

Kontakt: 048/285 18 07, 0918 883 211

email: roman.krahulec@zaaresbb.sk

obsadenosť - telocvičňa Tatranská

fotogaléria - telocvičňa Tatranská