úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Telocvičňa Tatranská

SŠTZM prebrala v októbri 2012 telocvičňu na Tatranskej ulici do svojej správy. Telocvičňa sa nachádza v priestoroch bývalej základnej školy na Tatranskej ulici a je využívaná na tréningový proces prípraviek futbalových klubov Dukla a JUPIE, ale aj hokejbalovej prípravky. Okrem športových klubov je telocvičňa využívaná aj rôznymi rekreačnými športovcami na hranie basketbalu, futbalu a iných kolektívnych športov. Telocvičňa má rozmery 32 m x 16 m, podkladom sú parkety.

 

organizačný poriadok telocvične Tatranská

Cena prenájmu telocvične: 15 €/hod.

Kontakt: 048/418 18 68, 0918 883 211

obsadenosť - telocvičňa Tatranská

fotogaléria - telocvičňa Tatranská